Opvolging van de werkzaamheden van de Europese instellingen

Opvolging van de werkzaamheden van de Europese instellingen;

Op het niveau van de Raad

Deze actie is de traditionele 'hoeksteen' van de Vertegenwoordiging.
Op basis van artikel 203 van het Verdrag van Rome heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rechtstreeks toegang tot de werkzaamheden van de Raad: ministerraden, Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER), technische groepen, zonder de informele raden te vergeten (regionaal beleid, huisvesting)

Het Gewest is hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks betrokken in verschillende raadsformaties:

  • Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek)
  • Raad Werkgelegenheid
  • Raad Energie
  • Raad Milieu
  • Raad Vervoer

Op het niveau van de andere instellingen

De Vertegenwoordiging volgt het wetgevend proces vanaf het voorstel van de Commissie tot de publicatie van de beslissing in het Publicatieblad van de Europese Unie. Ze volgt de verschillende fasen van de procedure en de verplichte of facultatieve interventies van het Europees Parlement, het Comité van de Regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité in deze dossiers.

De Vertegenwoordiging volgt ook de werkzaamheden op van de andere Europese instellingen en organen: de Europese Investeringsbank, de Europese Ombudsman, het Hof van Justitie enz., afhankelijk van het belang van de dossiers, de actualiteit of in antwoord op specifieke verzoeken van instanties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Specifieke dossiers

De Vertegenwoordiging neemt deel aan en volgt de ontwikkeling op van de volgende dossiers:

  • het debat over de Toekomst van Europa (Conventie en Intergouvernementele Conferentie)
  • de uitbreiding van de Europese Unie
  • het toekomstige regionale beleid
  • de financiële vooruitzichten van de Europese Unie

Contactgegevens:

Vertegenwoordiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie
Wetstraat 61-63, 1040 Brussel
Tel.: +32 (0)2 233 03 02
Fax: +32 (0)2 280 04 40
E-mail: manoelle.wasseige@diplobel.fed.be
Een vraag over deze website