Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / impulse.brussels

impulse.brussels

impulse.brussels ondersteunt ondernemers met hun bedrijfsplannen in het Brussels Hoofdstedelijk

hub.brussels

Atrium, Brussel Invest & Export en Impulse
Een Agentschap sinds 01.01.2018!

Meer informatie op hub.brussels
impulse.brussels ondersteunt ondernemers met hun bedrijfsplannen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U kunt er terecht voor informatie over het opstarten en uitoefenen van een economische activiteit in het Brussels Gewest.

Ondersteuning voor ondernemingen

impulse.brussels is één van de voornaamste regionale partners voor een Brusselse onderneming.

Zijn actie berust op twee pijlers :

Universele informatie :

impulse.brussels verstrekt nuttige informatie en stelt professionele tools ter beschikking van buitenlandse investeerders, starters en bestaande kmo’s en oriënteert hen op het vlak van

 • de opstart van een bedrijf
 • de financiering
 • de steunmaatregelen
 • de stedenbouwkundige reglementering
 • de milieuvergunningen of andere formaliteiten.

Dankzij zijn uitstekende kennis van het economische reilen en zeilen, kan impulse.brussels de ondernemers ook snel verwijzen naar de instelling of partner die hen het best kan helpen.
Brusselse ondernemers kunnen al deze informatie gratis bekomen door het nummer 1819 te bellen. Dit is het regionale oproepnummer voor ondernemers dat centraal beheerd wordt door impulse.brussels.

Begeleiding:

impulse.brussels ondersteunt ook het concurrentievermogen van de bedrijven via innovatie en internationalisering en biedt intensieve begeleiding aan projecten of bedrijven die zeer beloftevol zijn of van kritisch belang zijn voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name in domeinen als :

 • Information & Communication Technologies (ICT)
 • Green technologies
 • Life technologies
 • Sustainable Construction.

Het advies en de diensten van impulse.brussels zijn gratis en onafhankelijk.

Sites en tools van impulse.brussels:

 • impulse.brussels: corporate website van impulse.brussels
 • www.brucodex.be (EN): inventariseert de gemeentelijke, regionale, federale en Europese wetgeving en rechtspraak inzake stedenbouw en milieu in Brussel
 • www.brusselsnetwork.be: alles over de Europese reglementering en financieringen voor onderzoek en ontwikkeling

Sectorale sites :

Contactgegevens:

impulse.brussels
UNO
Charleroise Steenweg 110, 1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 422.00.20
Een vraag over ondernemen in Brussel? Bel 1819.
E-mail: info@impulse.brussels
Web: impulse.brussels

Wettelijke basis:

Het Brussels Agentschap voor de Onderneming werd op 1 januari 2003 opgericht op initiatief van het ministerie van Economie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De opdrachten  van  het  BAO  staan  omschreven  in  de  gecoördineerde  statuten  die  op  de Algemene  vergadering  van  15  december  2004  werden  goedgekeurd  en  in  het  Belgisch  Staatsblad van 8 augustus 2005 werden gepubliceerd.
Sinds 2013 werd het Brussels Agentschap voor de Onderneming hernoemd tot impulse.brussels.