U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Gemeenten met financiële tekorten kunnen een lening aanvragen bij het Herfinancieringsfonds wanneer ze maatregelen nemen om hun tekorten structureel aan te pakken.
Gemeenten met financiële tekorten kunnen een lening aanvragen bij het Herfinancieringsfonds. Het Fonds is een zogenaamde 'autonome bestuursinstelling van eerste categorie' die onder de" bevoegdheid van de Minister voor Plaatselijke Besturen valt. De gemeenten stellen een financieel plan op bij hun leningaanvraag. De Gewestelijke Inspecteurs zien toe op de correcte uitvoering van deze overeenkomst.

Steun in moeilijke tijden

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT) kent leningen toe aan gemeenten in financiële moeilijkheden. Deze leningen moeten de lokale besturen helpen om hun tekorten aan te zuiveren en hun thesaurie terug gezond te maken. Het Herfinancieringsfonds kan ook worden gebruikt om gemeentelijke activiteiten beter te coördineren, zoals in 1995 het geval was met de oprichting van de reorganisatie van verschillende ziekenhuizen in de IRIS-structuur.

Voor een beter financieel bestuur

Om een lening te krijgen moet de gemeente een financieel plan opstellen met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de financiële situatie structureel te verbeteren. Samen met de becijfering van deze maatregelen gaat de leningaanvraag naar de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij moet het financieel plan en de bijhorende leenovereenkomst goedkeuren.

Met gewestelijke controlemechanismes

De leningen van het Herfinancieringsfonds lopen over een periode van 20 jaar en hebben een vaste jaarlijkse afbetaling. De leenovereenkomst tussen de Gemeente en het Herfinancieringsfonds beschrijft de controlemaatregelen die met de lening van het Fonds gepaard gaan. De Gewestelijke Inspecteurs controleren de uitvoering van de leenovereenkomst zolang de lening loopt.

De opdracht van het Fonds werd in 2002 uitgebreid: het is sindsdien een 'financieel coördinatiecentrum' voor de de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contactgegevens

Het bestuur van het Fonds gebeurt door de Algemene Directeur van het Bestuur Plaatselijke Besturen.
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen

Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel: +32 (0)2 800 33 95
E-mail: plaatselijke-besturen@gob.brussels
Web: www.plaatselijke-besturen.brussels

Het financieel beheer en de rol van financiële raadgever werden overgedragen aan Brinfin, een filiaal van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) in de vorm van een opdrachtovereenkomst met de gewestregering.
Brinfin - GIMB
De Stassartstraat 32, 1050 Brussel
Tel.: +32 (0)2 548 22 11
E-mail: info@finance.brussels
Web: www.finance.brussels

Wettelijke basis

Het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën is opgericht bij de Ordonnantie van 19 maart 1993, gewijzigd door de Ordonnantie van 2 mei 2002. Het Ministerieel Besluit van de Brusselse Regering van 27 juni 1994 belast  Brussel Plaatselijke Besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met het bestuur van het Fonds.

Informatie geüpdatet op 4 november 2020