U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)

Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)

De Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) is het sociaal-economisch overlegorgaan van het Gewest. Hij verenigt de sociale gesprekspartners: werkgevers, middenstand, social-profit en werknemers.
De Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG) is het sociaal-economisch overlegorgaan van het Gewest. Hij verenigt de sociale gesprekspartners: de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, social-profitsector en de werknemers.

Studie, advies en overleg

De Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  • voert studies uit en geeft advies en aanbevelingen over aangelegenheden die een weerslag hebben op het economische of sociaal leven in het Brussels Gewest; ee Raad kan dit doen op eigen initiatief of op vraag van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Alle voorontwerpen van Brusselse ordonnanties en federale regelgeving over economische en sociale aangelegenheden moeten aan de Raad worden voorgelegd voor advies of overleg
  • neemt het secretariaat waar van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité (BESOC); het BESOC werd in 1997 opgericht om het overleg tussen de sociale gesprekspartners en de Regering te organiseren over gewestelijke ontwikkeling en planning; het BESOC helpt de Brusselse Regering om het economisch en sociaal actieprogramma voor te bereiden.

Bijzondere opdrachten

De Economische en Sociale Raad kreeg een aantal bijzondere adviesopdrachten toegewezen, die elk uitgevoerd worden in specifieke commissies en platformen:

  • De Erkenningscommissie voor privé-tewerkstellingsagentschappen adviseert de Minister van Tewerkstelling over de vergunningen voor privé-tewerkstellingsagentschappen
  • De Adviescommissie voor Buitenlandse Handel brengt adviezen uit over het afzet- en uitvoerbeleid van het Brussels Gewest en de buitenlandse handel
  • Het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid bespreekt het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest.
  • Het Overlegplatform van de Sociale Economie gaat over de erkenning en de financiering van de plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en de inschakelingsondernemingen

Contactgegevens:

Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
Bischoffsheimlaan 26, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 205 68 68
E-mail: cesr@esr.brussels
Web: www.esr.irisnet.be

Wettelijke basis:

De Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd opgericht bij Ordonnantie van 8 september 1994 (op 6 december 1994 in het Belgisch Staatsblad verschenen) en werd op 11 mei 1995 voor de eerste maal geïnstalleerd.