DBDMH

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp komt tussen bij brand en coördineert de dringende medische hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp komt tussen bij brand en coördineert de dringende medische hulp in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast doet de dienst ook aan brandpreventie en opleiding en zorgt hij voor de veligheid van de inwoners van het Brussels Gewest.

Bescherming tegen risico’s en gevaren

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) beschermt de inwoners van het Brussels Gewest bij allerhande risicovolle situaties.
 

  • Bij brand en ontploffingen rukt de brandweer uit vanuit een van de negen kazernes verspreid over het Brussels Gewest.
  • De DBDMH controleert gebouwen op brandveiligheid en gaat na of de regelgeving wordt nageleefd (brandpreventie).
  • De Dienst verzorgt dringende medische hulp aan slachtoffers van ongevallen of bij medische noodgevallen. Hij coördineert de 100- en de 112-oproepcentrale en de ambulances in het Brussels Gewest.
  • De DBDMH verleent technische hulp in gevaarlijke situaties zoals bijv. de opsporing en bevrijding van personen en dieren, vrijmaken van de openbare weg, hulp aan drenkelingen en werkzaamheden onder water, technische bedreigingen (gaslekken, chemische interventies), verdelgen van insectennesten, enz.
  • Bij vervuiling komt de Dienst in actie om de gevaarlijke stoffen op te sporen, te identificeren en weg te ruimen. Bij overstroming zorgt de Dienst voor pompwerkzaamheden en bijstand aan de bevolking.

Contactgegevens

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH)
Helihavenlaan 15, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 208 81 11
E-mail: info@firebru.brussels
Web: dbdmh.brussels

Wettelijke basis

De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp is opgericht bij Ordonnantie van 19 juli 1990 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1990)

Info geüpdatet op 29 oktober 2020

Een vraag over deze website