U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / BRUGEL

BRUGEL

De Brusselse regulator voor energie [BRUGEL – Brussel Gas Elektriciteit]

BRUGEL, de reguleringscommissie voor de energiemarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een publiekrechtelijke instelling die enerzijds voor de overheid een adviesopdracht over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkten vervult, en anderzijds een opdracht van controle van de waterprijs.

Voor een volledige lijst van de opdrachten van de regulator verwijzen we naar de 'elektriciteitsordonnantie'.

BRUGEL heeft ook op strategische wijze zijn engagementen bepaald voor een efficiënte marktwerking, een intelligent net en een waakzame bescherming van de verbruiker.

BRUGEL bestaat uit twee entiteiten:

  • een raad van bestuur, die bestaat uit een voorzitter en vier bestuurders, benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor een mandaat van 5 jaar (eenmaal hernieuwbaar). Twee commissarissen, aangewezen door de Brusselse Regering, nemen als waarnemers zonder stemrecht deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. 
  • een team van ongeveer twintig adviseurs en assistenten..

Diensten voor de Brusselse consument:

  • Beheer van de groenestroomcertificaten en de garanties van oorsprong
  • Toekenning van het statuut van beschermde afnemer
  • Indienen van klachten over de Brusselse energiemarkt bij de Geschillendienst van BRUGEL

BRUGEL biedt ook de volgende tools:

  • Met BRUSIM kunt u de aanbiedingen van de energieleveranciers vergelijken en veranderen van leverancier.
  • Met Greencheck kunt u het groene gedeelte van uw elektriciteitslevering controleren.

Contactgegevens:

BRUGEL
Kunstlaan 46/14, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 563 02 00
Gratis nummer: 0800 97 198
Website: www.brugel.brussels