Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Atrium Brussels

Atrium Brussels

Atrium Brussels is het gewestelijk agentschap dat de stadsinvesteringen en de ontwikkeling van de handelswijken coördineert. Het stimuleert de nieuwe handelsactiviteiten in het Brussels Gewest.

hub.brussels

Atrium, Brussel Invest & Export en Impulse
Een Agentschap sinds 01.01.2018!

Meer informatie op hub.brussels
Atrium Brussels is het gewestelijk agentschap dat de stadsinvesteringen en de ontwikkeling van de handelswijken coördineert. Het stimuleert de ontwikkeling van nieuwe handelsactiviteiten in het Brussels Gewest, maar zorgt ook voor de verbetering van de ruimtelijke ordening en de aantrekkelijkheid van de handelswijken.

Stadsinvestering

Atrium Brussels bevordert investeringen in de stad door inwoners, handelaars, huiseigenaars, plaatselijke overheid en investeerders. Het agentschap betrekt de verschillende actoren actief bij de vernieuwing en opwaardering van hun wijk.

Ontwikkeling van de handelswijken

Atrium Brussels werkt aan een geïntegreerde ontwikkelingsstrategie voor de handelswijken. Alle actoren en gebruikers van een bepaalde wijk zetten samen een transversaal actieplan op om hun wijk op te waarderen. De partners nemen al hun verbintenissen op in het Handelswijkcontract. In de betrokken wijken zijn er Atrium Brussels-steunpunten die de interactie verzorgen tussen de overheid en de andere actoren.

Drie strategische actiepijlers voor wijkontwikkeling

Creëren van activiteiten

Atrium Brussels bevordert de vestiging van nieuwe handelszaken. Het agentschap begeleidt ondernemers en wijst ze de weg naar de handelswijken die het best beantwoorden aan hun concept. Het agentschap stimuleert bovendien de modernisering van de kleinhandel om het succes ervan te maximaliseren.

Inrichting van de ruimte en toegankelijkheid

Atrium Brussels verbetert de ruimtelijke ordening van de wijken. Het stimuleert de hergroepering van de handelsactiviteiten ter ondersteuning van de wijkkernen. Atrium Brussels moedigt een sociaal gemengd karakter van de wijk aan, maximaliseert de openbare dienstverlening en verbetert de toegankelijkheid van de wijken.

Sfeer en aantrekkelijkheid

Atrium Brussels verhoogt de aantrekkelijkheid van de handelswijken door de nadruk te leggen op de troeven ervan, door een vernieuwend imago op te bouwen en door acties die meer bezoekers moeten aantrekken. Atrium Brussels organiseert het overleg tussen veiligheids- en netheidsoperatoren.

Contactgegevens:

Atrium Brussels-agentschap (of een van de antennes)
UNO
Charleroise Steenweg 110, 1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 502 41 91
Fax: +32 (0)2 511 70 70
E-mail: info@atrium.brussels
Web: atrium.brussels

Wettelijke basis:

Het Agentschap Atrium Brussels (vroeger Atrium) is opgericht in 2005 op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de gewestelijke strategie omtrent de handelswijkcontracten.