Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / De Gewestregering / Bianca Debaets

Bianca Debaets

Bianca Debaets

Bevoegdheden

  • Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met Ontwikkelingssamenwerking (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Guy Vanhengel), Verkeersveiligheidsbeleid (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet), Gewestelijke en gemeentelijke Informatica en Digitalisering (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet), Gelijkekansenbeleid (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet) en Dierenwelzijn (bevoegdheid gedelegeerd door Minister Pascal Smet)
  • Lid van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), belast met Welzijn, Gezondheid, Gezin en Gelijkekansenbeleid
  • Lid van CD&V

Contactgegevens

Botanic Building
Sint-Lazaruslaan 10, 13de verdieping, 1210 Brussel
Tel.: +32 (0)2 517 13 33
Fax: +32 (0)2 511 50 83
E-mail: bianca@gov.brussels
Web: www.biancadebaets.be
Facebook: www.facebook.com/bianca.debaets.12
Twitter: twitter.com/BiancaDebaets

Privacy policy van het Kabinet

Samenstelling van het Kabinet

Yves BASTAERTS Kabinetschef
Kristof DE MESMAEKER Adjunct-Kabinetschef
Pieter RONSIJN Kabinetssecretaris
Stijn VAN EYNDE Directeur Communicatie
Eva PARENT Medewerkster van de Kabinetschef en van de Kanselarij
Kathleen SEGERS Medewerkster Kabinetssecretariaat en VGC

Privésecretariaat Staatssecretaris

Carine BAESTAENS Assistente van de Staatssecretaris
Singarath LIAMKEO Administratief medewerker
Marianne DE MUYNCK Administratief medewerkster

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Anton MAERTENS Raadgever Algemeen Beleid
Charles-Eric Vilain XIIII Raadgever Algemeen Beleid
Emmanuel BOODTS Raadgever Smart Cities en Ontwikkelingssamenwerking
Jan VANDERHOEVEN Raadgever
Verkeersveiligheid
Thomas DELCHAMBRE Raadgever
Dierenwelzijn
Valeri RAJKOVCEVIC

Raadgeefster Gelijke Kansen

Hugo KERSCHOT Raadgever Informatica en Digitalisering
Frederic KUBBEN Raadgever
Juridische Ondersteuning

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)

Git CEULEMANS Adjunct-Kabinetschef
Véronique PETERS Raadgeefster Welzijn
Ibrahim KEBE Raadgever Gelijke Kansen en Diversiteit
Wouter BOECKMANS Raadgever Gezin, Gezondheid en Algemeen Beleid

Communicatie

Pierre MIGISHA Woordvoerder voor de Franstalige Pers
Eric LAUREYS Woordvoerder voor de Nederlandstalige Pers
Christine LAUREYS Medewerkster

Transversale Ondersteuning

Marc BRONSELAER Rekenplichtige
Marleen VANDE PONSEELE Documentaliste
Lena CLAES Vertaalster
Gregory DE GLIMME Administratief MedewerkerLogistieke Ondersteuning
Fatima-Zahra AMINE Onthaal
Nathalie VANDROOGENBROECK Onthaal

Informatie medegedeeld door het Kabinet op 30/01/2019