Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Brussel Stedenbouw en Erfgoed / Directie Stedenbouw

Directie Stedenbouw

Directie Stedenbouw van Brussels Stedenbouw en Erfgoed

Bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed (vroeger Brussel Stedelijke Ontwikkeling) heeft stedenbouw als doel op proactieve wijze bij te dragen tot de verbetering van de levenskwaliteit in de stad, via de uitvoeringsinstrumenten van de stedenbouw, met name via een arbitrage van de projecten die alle aspecten van de stad in aanmerking nemen. Deze doelstelling ligt in het verlengde van het Brusselse Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).

Vanuit dat oogpunt vervult de directie Stedenbouw de volgende opdrachten:

  1. Het onderzoek en het verstrekken van gewestelijke stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen/-attesten alsook het beheer van de aanhangigmakingen bij de gemachtigde ambtenaar
  2. De verwerking van de gemeentelijke stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen/-attesten (eensluidend advies vereist in bepaalde gevallen, toekenning of weigering van de afwijkingsaanvragen en eventuele schorsing van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen)
  3. De behandeling van de milieueffectenstudies en -rapporten in verband met aanvragen tot stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen/-attesten, en de behandeling van de milieueffectenrapporten die aan de BBP's gekoppeld zijn.
  4. De opvolging van de toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) die de administratieve politie van stedenbouw uitmaakt. Het beheer van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (GemSV's), onder meer door over hun compatibiliteit met de GSV te waken.
  5. De mededeling van stedenbouwkundige inlichtingen aan publiekrechtelijke rechtspersonen, het beheer van de aanvragen voor de verdeling van een goed vanwege notarissen alsook de verwezenlijking van publicaties en een kwaliteitsvolle website voor de burgers.
  6.  Het verzamelen en delen van de juridische kennis binnen het bestuur, via het beheer van de digitale juridische bibliotheek (Jurbi).

Contactgegevens:

Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Directie Stedenbouw

CCN Noordstation
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 23 77
Fax: +32 (0)2 204 15 23
E-mail: broh.stedenbouw@gob.brussels
Web: www.stedenbouw.brussels