Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Brussel Stedenbouw en Erfgoed / Directie Monumenten en Landschappen

Directie Monumenten en Landschappen

De Directie Monumenten en Landschappen organiseert de bescherming van het erfgoed door de toepassing van de wettelijke bescherm-, behouds- en inventarismaatregelen.

De directie Monumenten en Landschappen streeft ernaar het gewestelijke culturele erfgoed te bewaren in de hedendaagse leefwereld en het in een gepaste omgeving te behouden.

Het begrip cultureel erfgoed verwijst naar het geheel van goederen met een historische, archeologische, artistieke, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige waarde, zonder chronologische beperking. Het gaat om monumenten, gehelen, landschappen en archeologische vindplaatsen, roerend erfgoed en immaterieel erfgoed.

Vanuit dat oogpunt vervult de directie Monumenten en Landschappen volgende opdrachten:

  1. Inventarissen van het erfgoed opstellen en regelmatig updaten
  2. Het erfgoed wettelijk beschermen door middel van besluiten tot inschrijving op de bewaarlijst en tot bescherming van goederen waarvan de lijst wordt bijgehouden in een register
  3. De werken voor het onderhoud, de restauratie of het herstel van het beschermde erfgoed opvolgen, vanaf de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning tot het einde van de werkzaamheden en de toekenning van eventuele subsidies
  4. Archeologische opgravingen uitvoeren en de bewaring en opwaardering verzekeren van het archeologische erfgoed dat in het Gewest blootgelegd wordt
  5. Meewerken aan de Europese en de internationale projecten om de samenwerking en de uitwisseling van informatie of goede praktijken tussen de landen aan te moedigen
  6. Zijn documentaire bronnen bewaren en opwaarderen
  7. Het grote publiek informeren over en sensibiliseren voor de waarde en de rol van het erfgoed in de samenleving door middel van publicaties, tentoonstellingen, conferenties en animaties.

De directie Monumenten en Landschappen werkt ook mee aan het gewestelijke beleid inzake stedenbouw, met name door de adviezen die ze in de overlegcommissies geeft over de stedenbouwkundige vergunningen. Ze neemt bovendien het secretariaat waar van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Contactgegevens:

Brussel Stedenbouw en Erfgoed
Directie Monumenten en Landschappen

CCN Noordstation
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 204 25 75
Fax: + 32 (0)2 204 15 22
E-mail: broh.monumenten@gob.brussels
Web: www.erfgoed.brussels

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen
CCN - Noordstation
Vooruitgangsstraat 80/1 te 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 40 62
Fax: + 32 (0)2 204 15 22
E-mail: kcml@gob.brussels
Web: www.kcml.brussels