U bent hier: Home / Online diensten / Werken en ondernemen / Werken

Werken

Online diensten - Werken
Online diensten rond werk en tewerkstelling

Als buitenlander werken in België

Diplomagelijkschakeling

Op federaal niveau

Als u in België wilt studeren, een beroepsopleiding volgen, werk vinden of als zelfstandige starten, vindt u op de site www.mijndiploma.be informatie over de gelijkschakeling van buitenlandse diploma’s.

Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

Met Mijn Actiris werkzoekende beheert u zelf uw Actiris-dossier. U kunt zich als werkzoekende (her)inschrijven, de gegevens in uw dossier wijzigen, u ontvangt vacatures die bij uw profiel passen en u hebt toegang tot online opleidingsmodules.

Diensten voor werkzoekenden en werknemers

Opleidingen

In de rubriek over beroepsopleiding voor volwassenen vindt u opleidingen voor werkzoekenden en werknemers.

Informatie over de arbeidsmarkt - Werk- en stageaanbiedingen

In Brussel

De site IAM-B van Actiris verzamelt informatie over de arbeidsmarkt in Brussel.

In het buitenland

Actiris International is de internationale tewerkstellingsdienst van Actiris.

Eurodyssey is een uitwisselingsprogramma tussen Europese regio's van de Vergadering van de Europese Regio's dat stagemogelijkheden biedt voor jonge werkzoekenden.

Particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling

Overheidssector

Op federaal niveau

Selor is het selectiebureau voor jobs bij de federale overheid en bij de gewesten en gemeenschappen en hun instellingen en biedt sollicitanten de volgende online diensten:

Een portaal voor tewerkstelling in de Brusselse openbare sector

Het portaal publicjobs.brussels geeft een overzicht van de job- en stageaanbiedingen van Brusselse instellingen.

Gewestelijke instanties

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)

Op de site Brujobs vindt u de werkaanbiedingen van de GOB.

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit

Actiris

hub.brussels

Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA)

Dankzij de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen kunnen langdurig werklozen, personen die recht hebben op een leefloon en sommige rechthebbenden op financiële bijstand (OCMW) een beperkt aantal uren presteren per maand voor activiteiten die niet in de normale arbeidscircuits worden uitgevoerd. 

Dienstenchequeondernemingen

Als student werken

Op federaal niveau

Student@work is een online toepassing waarmee u kunt checken hoeveel uren u nog kunt werken als student, een attest kunt maken voor uw werkgever en een overzicht zien van alle studentenjobs die u al hebt uitgevoerd.

Op gemeentelijk niveau

 

Contact - Informatie

 

Een vraag over deze website