Mobiliteit

Online diensten - Bedrijven - Mobiliteit

Bedrijfsvervoerplannen (BVP)

Om de Brusselaars te helpen zich op een duurzame manier te verplaatsen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervoerplannen geïmplementeerd, onder meer voor ondernemingen.

Low Emission Zone (LEZ)

De term “lage-emissiezone” duidt een stad of een deel van de stad aan waar de meest verontreinigende voertuigen niet mogen rijden.
De gewestelijke permanente lage emissiezone (LEZ) is van kracht op het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten.

Haven van Brussel

Een vraag over deze website