You are here: Home / Onderwijs & vorming / Middelbaar onderwijs

Middelbaar onderwijs

Middelbaar onderwijs
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt tal van instellingen voor secundair onderwijs, voor alle netten en alle talen. Bovendien vindt u er ook heel wat internationale scholen.

Het secundair onderwijs maakt deel uit van het verplicht onderwijs. Elke leerling is verplicht om tot zijn achttiende naar school te gaan. Het is ook mogelijk om vanaf zestien jaar deeltijds onderwijs te volgen (of vanaf vijftien als de leerling een tweede jaar secundair onderwijs met een volledig leerplan heeft gevolgd). Dit systeem van deeltijds leren en werken wordt ook wel alternerend leren genoemd.

Het secundair onderwijs bestaat uit vier graden en telt vier richtingen:

  • algemeen onderwijs (ASO)
  • technisch onderwijs (TSO)
  • beroepsonderwijs (BSO)
  • kunstonderwijs (KSO)

Al deze studierichtingen geven toegang tot hogere studies. Om in het beroepsonderwijs een getuigschrift hoger secundair onderwijs te behalen, moet u wel een aanvullend zevende jaar volgen.

Meer informatie over de studierichtingen in het secundair onderwijs en over het alternerend leren vindt u op de federale portaalsite www.belgium.be.

Meer informatie:

Op deze pagina's leest u meer over:

Goed om te weten:

De examencommissie geeft leerlingen zonder diploma secundair onderwijs de kans om examens voor te bereiden en een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs te behalen.

 

Any questions about this website