Les cookies assurent le bon fonctionnement de notre site. En utilisant ce dernier, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus OK
Vous êtes ici : Accueil / Onderwijs & vorming / Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs

Afstandsonderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoe gaat het in zijn werk?
Misschien is afstandsonderwijs voor u de ideale oplossing. Maar hoe gaat dat in zijn werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Net zoals de andere onderwijsvormen valt het afstandsonderwijs in Brussel onder de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap. Naargelang het taalstelsel van de studies kunt u zich dus richten tot de bevoegde instantie.

Aan Nederlandstalige kant

  • Open Universiteit is een Nederlandse instelling die universitair afstandsonderwijs biedt voor bepaalde vakken. U bepaalt zelf waar en wanneer u studeert, volledig volgens uw eigen tempo. Open Universiteit beschikt over een studiecentrum aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).
  • Voor meer informatie over onderwijsvormen, opleidingen, bijscholingen en vormingswerk kan u terecht op de website www.wordwatjewil.be.
  • School via het Internet voor langdurig zieke kinderen
    De vereniging Bednet verhuist de klas en de speelplaats naar de computer, waardoor zieke kinderen toch in contact blijven met de juf of meester en hun vriendjes én de lessen online kunnen volgen.

Aan Franstalige kant

  • De dienst Enseignement à Distance (afstandsonderwijs) van de Franse Gemeenschap (FR) biedt cursussen in uiteenlopende domeinen voor volwassenen en kinderen die geen regelmatig verplicht onderwijs (hebben) kunnen volgen. U krijgt er ook de kans om zich voor te bereiden op examens van de examencommissie van de Franse Gemeenschap of op maatschappelijke herintegratie, of gewoon om uw kennis te verbreden of te verdiepen.
  • Ziek, maar toch bij de les!
    Kinderen die langdurig ziek zijn of revalideren kunnen vaak voor langere tijd niet naar school. De  organisatie Take Off (FR) zorgt er voor dat ze toch kunnen deelnemen aan de lessen én er een sociaal leven kunnen op nahouden door een gratis verbinding te voorzien tussen het klaslokaal en de woning of het ziekenhuis waar het kind verblijft.