U bent hier: Home / Onderwijs & vorming / Academies en buitenschoolse opleidingen

Academies en buitenschoolse opleidingen

Kunst- en muziekacademies bieden artistieke cursussen aan in het Brussels Gewest. De socioculturele sector organiseert buitenschoolse vormingen, zowel voor jongeren als volwassenen.
Ook buiten het traditionele onderwijs kunt u uw kennis en vaardigheden ontwikkelen. Er zijn tal van kunst- en muziekacademies in het Brussels Gewest waar u artistieke cursussen kunt volgen. Daarnaast organiseert de socioculturele sector een brede waaier van buitenschoolse vormingen, zowel voor jongeren als volwassenen.

Naar de academie

Vrijwel alle Brusselse gemeentes hebben een kunst- of muziekacademie (deeltijds kunstonderwijs). U kunt in deze academies terecht voor cursussen in allerhande kunstdisciplines, muziek, woord en dans, zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Naargelang waar de subsidies vandaan komen, werken deze academies in het Frans of het Nederlands.

Aan Nederlandstalige kant

Aan Franstalige kant

Andere cursussen en projecten

Verschillende socioculturele organisaties, volkshogescholen en instellingen voor volwassenenonderwijs organiseren buitenschoolse vorming en cursussen over de meest verscheiden thema's, gaande van koken tot filosofie.

Aan Nederlandstalige kant:

Aan Franstalige kant:

Bevoegde instanties:

 • De Vlaamse Gemeenschapscommissie
  Dienst Onderwijs, Technologiestraat 1, 1082 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 428 00 82
  Web: www.vgc.be/onderwijs
 • De Commission Communautaire Française (COCOF) (Franse Gemeenschapscommissie)
  Administration de l'Enseignement (Dienst Onderwijs)
  Paleisstraat 42, 1030 Brussel
  Tel.: +32 (0)2 800 80 00
  Web: www.spfb.brussels/enseignement-formation (FR)