bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Minister van Administratieve Vereenvoudiging

Administratieve vereenvoudiging heeft betrekking op alle besturen en instellingen van de Brusselse, gewestelijke en plaatselijke overheidsdiensten. De minister van Administratieve Vereenvoudiging wil de dienstverlening aan de burgers en ondernemers in Brussel, de gebruikers van de overheidsdiensten, verbeteren.

De digitalisering van de administratieve ondersteuning, de virtuele loketten en de platforms voor onlinediensten zijn allemaal maatregelen die werden ingevoerd om de interacties tussen de gebruikers en de diensten vlotter en transparanter te laten verlopen. Administratieve vereenvoudiging is dus onlosmakelijk verbonden met een begeleide digitalisering.

Minister Bernard Clerfayt, belast met Administratieve Vereenvoudiging, meent dat deze onontbeerlijke evoluties begeleiding veronderstellen om de digitale inclusie van elkeen te bevorderen.

simplification administrative - easy.brussels

Het overheidsagentschap Easybrussels verzekert de transversaliteit en voert het beleid uit dat door de minister werd uitgestippeld. Dit is de visie van de minister: tegemoetkomen aan de noden van de besturen, en daarbij de gebruiker in het centrum van de administratieve relatie plaatsen.

Acties voor administratieve vereenvoudiging:

  • Sinds 1 januari 2021 is het principe van de eenmalige gegevensverzameling van toepassing. De burger hoeft niet meer steeds hetzelfde document aan te vragen en te bezorgen, wat het beginsel van de ordonnantie “Once Only” is.
  • Administratieve handelingen vereenvoudigen betekent ook de Brusselaars helpen die het verst af staan van de digitale technologie, om hen vertrouwd te maken met de dienstverlening online. Het Plan voor Digitale Toegankelijkheid bevat alle middelen om de doelgroepen te begeleiden en op te leiden.
  • Openbudgets.brussels is sinds mei 2021 toegankelijk om de transparantie van de financiële stromen van de Brusselse openbare besturen te waarborgen. Hoeveel bedragen de subsidies die gestort werden? Welke vzw’s en ondernemingen hebben de meeste subsidies ontvangen? Wat zijn de lopende overheidsopdrachten per periode? Etc.
  • De medewerkers van de overheidsdiensten zijn opgeleid om de burgers bij te staan in de digitalisering van de diensten (161 deelnemende medewerkers in 2021).
  • De Gewestelijke Webstrategie zal het aanbod aan gewestelijke webdiensten (platforms en websites) vereenvoudigen en harmoniseren door de gebruiker centraal te stellen. De vernieuwde website van het Gewest geeft toegang tot 13 thematische portaalsites, in plaats van tot 200 verschillende websites, wat het voor iedereen gemakkelijker zal maken.
  • Het toenemende gebruik van IRISbox, de toegangspoort tot alle gewestelijke en lokale diensten (720.000 administratieve handelingen uitgevoerd in 2021). Bovendien zal IRISbox toegang geven tot eBox voor de uitwisseling van brieven met de besturen.
  • Een veralgemening van het elektronisch factureren in het kader van de overheidsopdrachten sinds 1 november 2020. De stroom verloopt bijna volledig automatisch, wat sneller en veiliger is (23.332 elektronische facturen ontvangen).

Hierboven werden slechts de acties opgesomd die de evolutie van de rechtstreekse dienstverlening aan de burgers illustreren. Dit beleid vereist een interne strategie van de diensten waarvan de aspecten technischer zijn. Deze globale strategie wordt uiteengezet in het plan “Easy Way, naar een eenvoudiger Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, gepubliceerd door Easy.brussels.