Brussel Synergie

Brussel Synergie vergemakkelijkt de uitvoering van de overheidsstrategie en brengt de spelers binnen en buiten de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst met elkaar in contact.

De opdrachten van Synergie Brussel

Synergie Brussel wil een referentiepartner zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De opdracht van dit bestuur bestaat erin de uitvoering van de overheidsstrategie te vergemakkelijken en de actoren binnen en buiten de Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst met elkaar in contact te brengen. 

Het staat in voor de algemene samenhang van onze werking en acties, coördineert de acties van de verschillende SPRB-administraties en helpt hen bij het opzetten van diensten van algemeen belang.

Onder rechtstreeks gezag van de Secretaris-Generaal en de Adjunct-Secretaris-Generaal van de SPRB levert zij diensten van algemeen belang met betrekking tot strategie, beheer en ondersteuning:

  • Financiële coördinatie;
  • Human resources;
  • Welzijn en bescherming op het werk (SIPPT);
  • Logistieke ondersteunende diensten (Facilities);
  • Functionaris voor gegevensbescherming (DPO);
  • Kwaliteit en klachtenbehandeling;
  • Duurzaamheidsbeleid en ISO 14001:2015 Milieubeheersysteem;
  • Mailbeheer en interne verspreiding van Brusselse overheidsdocumenten;
  • Juridische ondersteuning (juridisch advies en adviezen, overheidsopdrachten, enz.);
  • Vertaaldienst;Communicatie.

Sommige van deze taken worden ook uitgevoerd voor andere instellingen dan de SPRB in het kader van dienstverleningscontracten.