Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Uitgaven- en ontvangstentoetsingen

De structurele verankering van Uitgaven- en Ontvangstentoetsing (toetsing) in de begrotingsprocessen van de diverse entiteiten van ons land werd op vraag van de Europese Commissie als structurele hervorming in het Nationaal Plan voor Herstel- en Veerkracht (NPHV) opgenomen, en werd daarmee ook een verplichting, met concrete milestones en een concrete timing.

Uitgaven- en ontvangstentoetsingen

Toetsingen zijn complexe beleidsevaluaties die door ambtelijke werkgroepen uitgevoerd worden en resulteren in een rapport met een waaier aan concrete en doorrekende hervormingsopties, inclusief budgettaire effecten en effecten op de beoogde beleidsdoelstellingen.

Open a new vensterMeer informatie over uitgaven- en ontvangsten toetsingen

Het ambtelijk coördinatiecentrum voor uitgaven- en ontvangsten toetsingen

Het ambtelijk coördinatiecentrum is de permanente cel binnen het bestuur Brussel Synergie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, die instaat voor de opvolging van alle toetsingen binnen de gewestelijke entiteit.

In samenwerking met Brussel Financiën en Begroting, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse, de Inspectie van Financiën en de gemandateerde instanties zijn twee beleidsthema’s het onderwerp van jaarlijkse toetsingen.

De eindrapporten van uitgaven- en ontvangsten toetsingen

Binnenkort beschikbaar: 

  • Geestelijke gezondheid (2023-2024) 
  • Sociale economie (2023-2024) 

Investeringen in Onderzoek, Ontwkikkeling en Innovatie met economische doel (2022-2023)

Contacteer ons

Het ambtelijk coördinatiecentrum toetsingen | Brussel Synergie - Directie Kwaliteit en Performantie

Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel