U bent hier: Home / Links-nl / Brusselse Gewestelijke Instellingen

Brusselse Gewestelijke Instellingen

Websites van de instellingen in Brussel
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) (NL)
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (NL/FR)
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
GOMB - citydev.brussels
Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB) - citydev.brussels
Belgium.be - portaalsite van federaal België
Belgium.be - portaalsite van federaal België
Brulocalis
Brulocalis (vroeger Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Website van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Commission communautaire française Cocof (FR)
Franse Gemeenschapscommissie van Brussel - COCOF
Directie verkiezingen/FOD Binnenlandse Zaken (FR/NL/DE)
Directoraat Generaal Instellingen en Bevolking
Leefmilieu Brussel - BIM (FR/NL)
Homepage
Haven van Brussel
Haven van Brussel website
Brussels Waarborgfonds (NL/FR)
Brussels Waarborgfonds
Digitalcity.brussels (NL)
De Pool Opleidingen Werk voor Digitale Beroepen
School voor Openbaar Bestuur (GSOB) (FR/NL)
Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB)
Parlement francophone bruxellois - home (FR)
Homepage
Raad VGC (NL)
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Websites ministers
Websites van de ministers van de Brusselse gewestregering
Directie van het Cultureel Erfgoed
Monumenten en landschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
MBHG
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Administratie
Het Belgisch Rekenhof
Het Belgisch Rekenhof
Sibelga
Sibelga
Europese en internationale instellingen in Brussel
Europese en internationale instellingen in Brussel
Beliris
Beliris
visit.brussels
visit.brussels
Gemeenten
Gemeenten
OCMW
OCMW
Actiris (FR/NL)
Actiris
CIBG
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)
Innoviris
INNOVIRIS, het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie
finance&invest.brussels
finance&invest.brussels (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel - GIMB)
Innoviris - Atomia-prijs
De « Atomia »-prijs bevordert de positie van vrouwen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wakkert de wetenschappelijke roeping van jonge Brusselse meisjes aan.
Net Brussel
Net Brussel
BGHGT
Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (BGHGT)
Intercommunales
Intercommunales
belgium.be - verkiezingen in België
belgium.be - verkiezingen in België
De Kamer van volksvertegenwoordigers
De Kamer van volksvertegenwoordigers
Stemrecht en -plicht voor Belgen die gevestigd zijn in het buitenland
Stemrecht en -plicht voor Belgen die gevestigd zijn in het buitenland
Reiskosten verkiezingen voor kiezers
Reiskosten verkiezingen voor kiezers
Stemming bij volmacht
Stemming bij volmacht
Verkiezingen - student in examenperiode
Verkiezingen - student in examenperiode
Elektronisch stemmen
Elektronisch stemmen
Simulatie van de elektronische stemming
Simulatie van de elektronische stemming
Gelijktijdige verkiezingen 2014 - FAQ
Gelijktijdige verkiezingen 2014 - FAQ
Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel
Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen 2012
Resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen 2012
Resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen 2006
Resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen 2006
Resultaat van de gewest- en Europese verkiezingen 2009
Resultaat van de gewest- en Europese verkiezingen 2009
Resultaat van de gewest- en Europese verkiezingen 2004
Resultaat van de gewest- en Europese verkiezingen 2004
Resultaat van de federale verkiezingen 2010
Resultaat van de federale verkiezingen 2010
Resultaat van de federale verkiezingen 2007
Resultaat van de federale verkiezingen 2007
Belgische verkiezingsuitslagen
Belgische verkiezingsuitslagen
Brussel Kiest
Brussel Kiest, alle verkiezingsnieuws in een oogopslag
RTBF - rubriek verkiezingen van 25 mei
RTBF - rubriek verkiezingen van 25 mei
Verkiezingen 14 bij de VRT
Verkiezingen 14 bij de VRT
RTBF - Votomaton
RTBF - Votomaton
Resultaten van de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014
Resultaat van de gelijktijdige verkiezingen van 25 mei 2014
Télé Bruxelles - verkiezingen 25 mei 2014
Télé Bruxelles - uitzendingen verkiezingen van 25 mei 2014
Plaatselijke besturen in Brussel - gemeenteradsverkiezingen
Plaatselijke besturen in Brussel - gemeenteradsverkiezingen
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan
Parkeerbeleid en -agentschap
Ordonnantie houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan - wettelijke basis
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan - wettelijke basis
Bruxelles Formation
Bruxelles Formation
VDAB Brussel
vdab
Brussel Plaatselijke Besturen
Brussel Plaatselijke Besturen
www.belgium.be - 6de staatshervorming
www.belgium.be - 6de staatshervorming
Samenstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Samenstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Algemene beleidsverklaring van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering - 20 juli 2014
College van de Franse Gemeenschapscommissie
College van de Franse Gemeenschapscommissie
College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Paradigm - Brussels Smart City
Paradigm - Brussels Smart City
CIBG - Fiber to the School
CIBG - Fiber to the School
CIBG - gewestelijk camerabewakingsplatform
CIBG - gewestelijk camerabewakingsplatform
Bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Bevoegdheden Bianca Debaets - Pascal Smet
Ministerieel besluit van 20 juli tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken en Vervoer
Bevoegdheden Bianca Debaets - Guy Vanhengel
Ministerieel besluit van 20 juli tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking
Bevoegdheden Cécile Jodogne - Gosuin
Ministerieel besluit van 20 juli tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Werkgelegenheid, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp
Bevoegdheden Fadila Laanan - Rudi Vervoort
Ministerieel besluit van 20 juli 2014 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid
parking.brussels
parking.brussels, het parkeeragentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
MIVB
MIVB - Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
Brussel Plaatselijke Besturen - actoren
Brussel Plaatselijke Besturen - actoren
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - videopresentatie
Brussels Hoofdstedelijk Parlement - videopresentatie
Europese Unie Onlineformulier
Economisch en Sociaal Comité Onlineformulier
Comité van de Régio's Onlineformulier
Werelddouaneorganisatie onlineformulier
Brussels International
Brussels bureau AER
Brussels Commissioner
Brussels International Abonnement
Strategie 2025
Een nieuwe dynamiek voor de Brusselse economie
28 MEI 2015. - Ordonnantie tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht
homegrade.brussels
homegrade.brussels
perspective.brussels
perspective.brussels
De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
De Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse
Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA)
BISA
CIBG - Bundelen van infrastructuren
CIBG - Bundelen van infrastructuren
CIBG - Bundelen van ICT-platformen en -systemen
CIBG - Bundelen van ICT-platformen en -systemen
Een vraag over deze website