U bent hier: Home / files-nl / Regionale Belastingen

Regionale Belastingen

Regionale Belastingen
Officiële coordinatie 2010
Officiële coordinatie 2011
Aanvraag vrijstellingen 2010
Aanvraag vrijstellingen 2011
Aanvraag vrijstellingen 2011
Aanvraag gespreide betaling A
Aanvraag gespreide betaling A
Aanvraag inlichtingen A
Aanvraag inlichtingen A
Aanvraag vrijstelling A
Aanvraag vrijstelling A
Uitlegnota A 2010
Uitlegnota A 2010
Uitlegnota A 2011
Uitlegnota A 2011
Uitlegnota B 2010
Uitlegnota B 2010
Uitlegnota B 2011
Uitlegnota B 2011
Aanvraag gespreide betaling B
Aanvraag gespreide betaling B
Aanvraag inlichtingen B
Aanvraag inlichtingen B
Aanvraag vrijstelling B 2010
Aanvraag vrijstelling B 2010
Aanvraag vrijstelling B 2011
Aanvraag vrijstelling B 2011
BGF - Ordonnantie 22 december 1994
Ordonnantie 22 december 1994
BGF - Officiële Coordinatie 2012
Officiële Coordinatie 2012
BGF - Nota Explicative A 2012
Nota Explicative A 2012
BGF - Gespreide betalingen A
Gespreide betalingen A
BGF - Vrijstellingen A
Vrijstellingen A
BGF - Inlichtingen A
Inlichtingen A
BGF - Uitlegnota B 2012
Uitlegnota B 2012
BGF - Belasting ten laste van de gezinshoofden - Aaavraagformulier tot gespreide betalingen B
BGF - Belasting ten laste van de gezinshoofden - Aaavraagformulier tot gespreide betalingen B
BGF - Gewestelijke belasting ten laste van de gezinshoofden - Aanvraag tot vrijstelling B 2012
BGF - Gewestelijke belasting ten laste van de gezinshoofden - Aanvraag tot vrijstelling B 2012
BGF - Belasting ten laste van de gezinshoofden - Aanvraag om inlichtingen B
BGF - Belasting ten laste van de gezinshoofden - Aanvraag om inlichtingen B
BGF - officieuze coördinatie A en B 2013
BGF - officieuze coördinatie A en B 2013
BGF - ordonnance procedurale 2013
BGF - Aanvraag vrijstellingen B 2013
BGF - officieuze coördinatie ABC 2014
BGF - officieuze coördinatie ABC 2014
BGF - Aanvraag vrijstellingen B 2014
Aanslagbiljet van uw forfaitaire gewestbelasting_NL
Het aanslagbiljet van uw forfaitaire gewestbelasting ziet er vanaf dit jaar anders uit.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens_NL
Brussel Fiscaliteit verkrijgt gegevens aangaande uw persoon rechtstreeks van u en/of via andere bronnen. Sommige van deze gegevens maken het voorwerp uit van geautomatiseerde gegevensverwerkingen...
2014
Gezinshoofden - aanvraag tot vrijstelling 2013
Gezinshoofden - aanvraag tot vrijstelling 2013
Gezinshoofden - gespreide betalingen 2013
Gezinshoofden - gespreide betalingen 2013
Gezinshoofden - toelichting 2013
Bedrijven en zelfstandigen - gespreide betaling 2013
Bedrijven en zelfstandigen - gespreide betaling 2013
Bedrijven en zelfstandigen - aanvraag tot vrijstelling 2013
Bedrijven en zelfstandigen - aanvraag tot vrijstelling 2013
Bedrijven en zelfstandigen - de Uitlegnota 2013
Bedrijven en zelfstandigen - de Uitlegnota 2013
Overdracht van een zakelijk recht op een gebouw
Kennisgeving van de overdracht van een zakelijk recht op een niet-residentieel bebouwd onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2015
Kennisgeving van de overdracht van een belastingsvoorwerp waarop een “ex-provinciale belasting” verschuldigd is
Kennisgeving van de overdracht van een belastingsvoorwerp waarop een “ex-provinciale belasting” verschuldigd is
Een vraag over deze website