Vous êtes ici : Accueil / Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Kabinet / Cabinet Persoons

Dit bericht met zijn eventuele bijlage(n) verbindt Staatssecretaris Ans Persoons op geen enkele wijze. Enkel een officieel ondertekende briefwisseling kan dat. De Staatssecetaris kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan en zijn eventuele bijlage(n). De afzender kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige wijziging van zijn bericht tijdens de elektronische transmissie.

De informatie verzameld door het kabinet van de Staatssecretaris wordt onderworpen aan een verwerking om te reageren op uw verzoek om contact.

Het kabinet van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ans Persoons, vertegenwoordigd door Ans Persoons, is de primaire ontvanger van uw gegevens. Deze gegevens worden bewaard zolang als nodig om te reageren op uw verzoek. Indien vereist door het onderwerp van het bericht, kan het kabinet worden verplicht om de inhoud ervan door te sturen naar een ander bevoegd kabinet of de bevoegde administratie.

Het sturen van een email houdt een toestemming in voor het verwerken van uw gegevens. U kan vragen voor toegang, rectificatie, verwijdering of overdraagbaarheid van uw gegevens of ervoor kiezen om het gebruik van uw gegevens te beperken.. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u schrijven naar onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via e-mail: info.persoons@gov.brussels.

In het geval van een klacht kunt u ons schrijven of naar onze functionaris  voor gegevensbescherming via mail of per brief, of u kunt ervoor kiezen om deze bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) in te dienen.


________________

 

Ce message et son/ses annexe(s) éventuel(les) n’engagent en aucune manière le Secrétaire d'Etat Ans Persoons. Seul un courrier signé de manière officielle est susceptible de le faire. Le Secrétaire d'Etat ne peut dès lors pas être tenu responsable de son contenu et de son/ses annexe(s) éventuel(les). L’expéditeur ne peut être tenu responsable de toute modification de son message lors de la transmission électronique.

Les informations collectées par le cabinet du Secrétaire d'Etat, sont soumises à un traitement pour réagir à votre requête de contact.

Le cabinet du Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale Ans Persoons, représenté par Ans Persoons, est le destinataire primaire de vos données. Ces données sont conservées tant que nécessaire pour répondre à votre requête. Si le sujet du message le requiert, le cabinet peut être tenu de transférer le contenu à un autre cabinet compétent ou à l’administration compétente.

L’envoi d’un courriel implique un consentement de traitement de vos données. Vous pouvez demander l’accès, la rectification, la suppression ou la portabilité de vos données ou choisir de limiter l’utilisation de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement pour le traitement de vos données. Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser un e-mail à notre responsable de la protection des données : info.persoons@gov.brussels.

En cas de plainte, vous pouvez adresser un e-mail au fonctionnaire responsable de la protection des données ou un courrier, ou vous pouvez choisir d’introduire une plainte auprès de l’APD (Autorité de protection des données).

Une question sur ce site