De toekomsten van Brussel

Vandaag moet worden nagedacht over een betere organisatie van de bevoegdheden en instellingen van het Brussels Gewest. Hebt u zin om uw ideeën te delen en actief deel te nemen aan de toekomsten van Brussel?

De toekomsten van Brussel

 

Het institutionele landschap in Brussel is het resultaat van vele hervormingen, die niet altijd oog hadden voor de samenhang en efficiëntie van de opgerichte instellingen. Vandaag moeten we nadenken over een betere structurering van de besturen en instellingen van het Brussels Gewest

Daarom heeft de Brusselse regering de minister van Plaatselijke Besturen gevraagd een grote volksraadpleging te organiseren, om dit onderwerp “zonder taboes” aan te pakken.

Het doel is de Brusselse burgers, die als eersten betrokken zijn bij het functioneren van hun instellingen, te ondervragen maar ook de actoren die betrokken zijn bij de thema’s die aan bod zullen komen.

Deze ambitieuze volksraadpleging gebeurt in drie afzonderlijke en complementaire fasen.

#SuccesvolBrussel

 

 

1

Online enquête

Een brede raadpleging door middel van een online enquête, bij een steekproef van burgers die representatief is voor de Brusselse bevolking en haar diversiteit.

November en december 2022

2

De debatten

“Institutionele debatten” waarbij diverse actoren (politiek, administratie, verenigingen, enz.) samenkomen om specifieke thema’s te bespreken, meer gerichte vragen over de institutionele werking van het Gewest aan te pakken en na te denken over perspectieven voor verandering.

Januari en februari 2023

3

De bijeenkomsten

“Burgerbijeenkomsten” waar burgers en belangrijke actoren samen debatteren over specifieke thema’s en nadenken over perspectieven voor verandering.

Mei 2023

 

 

Tessy image

Tressy

“ Het is belangrijk dat de mensen worden geïnformeerd over de beslissingen die worden genomen. Politici zijn immers mensen die niet noodzakelijkerwijs meemaken wat wij meemaken, maar die beslissingen voor ons nemen. Het is des te belangrijker dat we deel uitmaken van de debatten! ”

Jérémy image

Jérémy

“ In Brussel hebben we de voetgangerszone en een ongelooflijk fietspad rond de Kleine Ring. Ik denk dat dit de grootste verbeteringen zijn die ik ooit heb gezien. Ik hoor de klachten over het mobiliteitsplan en de frustraties die het veroorzaakt, vooral van mensen die niet in Brussel wonen. Ons leven, daarentegen, is er beter door geworden. ”

Benoît image

Benoît

“ Wij als burgers hebben het recht bevraagd te worden door de politici en zij moeten uiteraard stappen doen naar de bevolking om ook te luisteren. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het geen zij- tegen wij-verhaal. ”

Deelnemen

 

Het raadplegingsproces werd afgesloten met een laatste activiteit op 20 juni 2023. De deelnemers werden uitgenodigd om kennis te nemen van de resultaten van de raadpleging. Vervolgens werd een laatste uitwisselingsmoment georganiseerd om iedereen de kans te geven te reageren op deze resultaten, ze eventueel aan te vullen en hun ideeën voor “De Toekomsten van Brussel” te delen.

 

 

Facebook

Een vraag over deze website