Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / DBDMH / Gegevensbescherming

Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en "privacy" beleid van de DBDMH-website

Disclaimer - Gebruiksvoorwaarden en "privacy" beleid van de DBDMH-website

Deze site maakt deel uit van het internetportaal "brussels.be", een initiatief van het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG).

Algemene disclaimer

De algemene voorwaarden voor toegang tot het portaal brussels.be vindt u hier.

1.    Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welk(e) doel(en)?

In het kader van de aanvraagformulieren, moet de DBDMH een bepaald aantal persoonsgegevens verzamelen om de taken uit te voeren die verband houden met de verschillende verwerkingen die nodig zijn voor zijn activiteiten. De DBDMH verzamelt alleen persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om een specifiek doel te vervullen. Deze informatie wordt niet hergebruikt voor andere doeleinden. Meer precieze informatie over de verzamelde gegevens is te vinden in de formulieren die de DBDMH online heeft gezet.

2.    Verbintenis van de DBDMH

De gegevens worden opgeslagen onder de verantwoordelijkheid van de DBDMH, die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te waarborgen en die de gegevensbeschermingsautoriteit en, indien van toepassing, de betrokken personen in kennis moet stellen indien de gegevensbeveiliging niet wordt nageleefd.

De gegevens worden opgeslagen voor de duur van de desbetreffende verwerking. Zodra de verwerking is voltooid, worden de gegevens opgeslagen voor een periode die in het DBDMH-verwerkingsregister is aangegeven.

De DBDMH verbindt zich ertoe de toegang tot de gegevens te beperken tot de personen die nodig zijn bij de verwerking, de gegevens niet te gebruiken of door te geven aan derden voor een ander doel dan die welke duidelijk in het verwerkingsregister zijn vermeld. De DBDMH garandeert ook dat de gegevens niet worden doorgegeven aan internationale organisaties of aan een land buiten de Europese Unie.

3.    Contact

Alle informatie aangaande uw rechten met betrekking tot deze gegevens vindt u op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Voor verdere informatie, of als u niet tevreden bent met een verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Op het volgende adres : dpo@firebru.brussels

Via dit formulier : Aanvraag tot uitoefening van rechten (.pdf) (39,00K)

Of per post :

SIAMU
c/o Data Protection Officer
Avenue de l'Héliport, 11-15
1000 Bruxelles
Tél. : +32 (0)2 208 81 11

gearchiveerd onder: