Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / DBDMH / Een evenement organiseren ? Wat te doen?

Een evenement organiseren ? wat te doen ?

Een evenement organiseren? Wat te doen? - DBDMH - de brandweer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Een evenement organiseren ? wat te doen ? U wilt een feest, een dansavond organiseren, een barbecue houden of een tent opstellen op de openbare weg. Hebt u een advies van de Brandweer (DBDMH) nodig?
  1. Richt u tot uw gemeentelijke administratie
  2. Raadpleeg de hieronder vermelde inlichtingen
     

nota over de toegankelijkheid van binnen te halen documenten

Activiteiten waarvoor geen advies van de Brandweer vereist is :

Zie Bijlage A - Activiteiten waarvoor geen advies vereist is (.pdf) (252K)

(De toelating voor het organiseren blijft weliswaar de bevoegdheid van de gemeentelijke administratie)

Algemene voorwaarden

Een ganse reeks evenementen, activiteiten of voorlopige opstellingen vereisen geen advies van de Brandweer. Niettemin moet u zekere regels naleven ten einde een minimale veiligheid voor het publiek te waarborgen en eveneens de mogelijkheid te bieden aan de hulpdiensten om snel en doeltreffend tussen te komen. Het is uw verantwoordelijkheid en een controle door de Brandweer is mogelijk tijdens het evenement. Het betreft hier algemene voorwaarden die in alle gevallen moeten nageleefd worden, voor alle activiteiten of voorlopige opstellingen.
U vindt deze algemene voorwaarden terug in Bijlage B - Algemene voorwaarden (.pdf) (106K).

Bijzondere voorwaarden

Voor sommige activiteiten opgenomen in Bijlage A (aangeduid met een asterisk), die meer risico’s inhouden voor het publiek of specifieke brandrisico’s opleveren, moeten er bovendien bijzondere voorwaarden nageleefd worden.
U vindt deze bijzondere voorwaarden terug in Bijlage C - Bijzondere voorwaarden in functie van de activiteit.

Activiteiten waarvoor een advies van de Brandweer kan vereist zijn :

Al degenen niet opgenomen in Bijlage A - Activiteiten waarvoor geen advies vereist is (.pdf) (252K)

In dit geval moet u absoluut contact opnemen met de desbetreffende gemeentelijke administratie.

nota over de toegankelijkheid van binnen te halen documenten

De aanvraag vergezeld van de nodige inlichtingen moet door de gemeentelijke administratie ingediend worden bij de Brandweer (DBDMH) door middel van het typeformulier aanvraag tot preventieadvies (.pdf) (110K). Deze aanvraag moet bij de Brandweer (DBDMH) toekomen minstens 4 weken voor het evenement of de opbouw.

Het is absoluut nodig dat deze aanvraag vergezeld wordt van de noodzakelijke documenten opgesomd in Bijlage D - Documenten noodzakelijk voor de aanvraag (.pdf) (105K), inbegrepen de gegevensfiche (.pdf) (416K).

Voor bijkomende informatie :

Dienst Preventie

Helihavenlaan 15, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 208 84 30
Fax: +32 (0)2 208 84 40
E-mail: prev@firebru.brussels