Contact

Privacyverklaring
 

U bent een bezoeker van de website be.brussels, een initiatief van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, met maatschappelijke zetel te Kunstlaan 21, 1000 Brussel.

Door uw gebruik van deze website verwerken wij de volgende soorten persoonsgegevens:

  • identificatiegegevens: naam, voornaam, e-mailadres, IP-adres van het toestel dat u gebruikt om deze website te bezoeken,
  • gegevens in verband met uw vragen als u gebruik maakt van het contactformulier.

Voor welke doeleinden gebruiken wij deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden gebruikt om uw vragen te kunnen behandelen, met uw toestemming, wanneer u een vraag stelt via het contactformulier, om te antwoorden op uw vragen, opmerkingen en feedback.

  • Uw persoonsgegevens die via deze website worden verzameld worden nooit doorgegeven buiten het CIBG op een manier die toelaat om u te identificeren.
  • De gegevens die u verstrekt via het contactformulier worden bewaard zolang als nodig is.

Conform de wetgeving hebt u recht op:
  • duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens
  • rectificatie van uw gegevens
  • een kopie van de gegevens (kosteloos bij de eerste aanvraag)
  • wissing van uw gegevens, voor zover wij niet verplicht zijn om die gegevens te bewaren
  • beperking van de verwerking van uw gegevens (zonder dat die worden gewist)
  • intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in de toekomst.


De rechten zijn van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door het CIBG, maar kunnen wel worden beperkt door toepasselijke wet- en regelgeving. Wenst u een van deze rechten uit te oefenen, stuur dan een mail naar privacy@cibg.brussels


Meer informatie vindt u in de disclaimer.

(*) Deze velden zijn verplicht in te vullen.
 

Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik, en enkel bedoeld om uw vraag te beantwoorden of om onze site te verbeteren. Voor verdere informatie, gelieve de disclaimer te raadplegen.

Een vraag over deze website