Maatregelen om de stijging van besmetingen af te remmen

De provinciale crisiscel neemt nieuwe maatregelen om de stijging van het aantal besmettingen in het Brussels gewest af te remmen
Bovenop de voortzetting van de inspanningen inzake sensibilisering en preventie op Brussels niveau met nieuwe communicatiecampagnes, is de Crisiscel de volgende maatregelen overeengekomen die ingaan op 8 oktober:
 
  • bars en cafés, maar ook thee- en koffiehuizen moeten de deuren sluiten (gelegenheden waar alcoholische of niet-alcoholische dranken worden geserveerd);
  • sportclubs zowel voor profsporters als voor amateurs moeten de kantine sluiten;
  • amateursportclubs mogen niet lager publiek binnenlaten in overdekte ruimten;
  • feestzalen moeten de deuren sluiten;
  • in de openbare ruimte van het Gewest is het verboden alcohol te verbruiken.

Ten slotte zullen de gemeenten onderzoeken welke protocollen en maatregelen genomen dienen te worden voor douches en vestiaires van hun sportzalen.

 
Ook worden vanaf donderdag 8 oktober de volgende maatregelen met een maand verlengd:
 
  • boekhandels die beschikken over een speelruimte (gokruimte) en alle andere winkels die drank of voeding verkopen ( ook al is dit een nevenactiviteit) moeten om 22 uur sluiten (zoals al het geval is voor nachtwinkels); 
  • op de markten wordt het verboden om voeding te nuttigen;

De controles op de nieuwe maatregelen zullen worden opgevoerd en strikt toegepast.

 
Ten slotte wenst het Gewest te investeren in de capaciteit voor testen en contactopvolging in de mate van het mogelijke nu de volumes exponentieel toenemen.
 
Persbericht van Minister-President van 7 oktober 2020
 
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende sluiting van de bars en tot vastelling van noodmaatregelen om de verpreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.