Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Brussel in beeld

Ontdek Brussel door de lens van de Brusselaar: zijn geheime plekjes, zijn favoriete events, zijn mooiste momenten

U houdt van Brussel?

Bedankt dat u uw mooiste foto's van Brussel wilt delen via de rubriek "Deel uw foto" op de portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Stuur uw foto naar de regionale portal

 • Uw foto moet betrekking hebben op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en er een onmiddellijke link mee hebben.
 • Uw foto mag de goede zeden niet schenden: geen volwassenen of kinderen in badpak.
 • U neemt geen foto's van beschermde gebouwen zoals het Atomium.
 • Uw foto zet niet aan tot subversieve activiteiten of ongepast gedrag.
 • U stuurt geen foto's van derden. De persoon die de foto deelt moet de persoon op de foto zijn of een van de ouders van het kind op de foto.
 • Enkel foto's in JPEG-formaat komen in aanmerking. De afmetingen van de gepubliceerde foto's moeten 569 * 493 pixels bedragen.


Als contentbeheerder van de regionale portaalsite behoudt het CIBG zich het recht voor om foto's te publiceren of te weigeren krachtens onderhavig reglement.
Over de selectie zal niet worden gecommuniceerd (noch per e-mail, noch per post, noch telefonisch), tenzij het CIBG bijkomende informatie wenst te vragen.
Vóór publicatie zal persoonlijk contact worden opgenomen met de inzenders van de geselecteerde foto's. Hiervoor willen we u vragen om uw gegevens in te vullen in het formulier hieronder.

Privacyverklaring

Bij de publicatie van uw foto zullen uw volledige naam en eventueel uw gemeente worden vermeld.
Door uw foto in te zenden, stemt u hier uitdrukkelijk mee in.
Geselecteerde foto's zullen 1 maand online staan in de rubriek 'Deel uw foto' op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor welke doeleinden gebruiken wij deze gegevens?

Het CIBG verbindt er zich toe de foto's enkel te gebruiken voor publicatie op de portaalsite van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest be.brussels.
De foto's zullen in geen geval worden gebruikt voor commerciële doeleinden en worden na de publicatieperiode meteen vernietigd.

Conform de wetgeving hebt u recht op:

 • duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens
 • rectificatie van uw gegevens
 • een kopie van de gegevens (kosteloos bij de eerste aanvraag)
 • wissing van uw gegevens, voor zover wij niet verplicht zijn om die gegevens te bewaren
 • beperking van de verwerking van uw gegevens (zonder dat die worden gewist)
 • intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in de toekomst.

De rechten zijn van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens door het CIBG, maar kunnen wel worden beperkt door toepasselijke wet- en regelgeving. Wenst u een van deze rechten uit te oefenen, stuur dan een mail naar privacy@cibg.brussels.

Meer informatie vindt u in de disclaimer.
 

(*) Deze velden zijn verplicht in te vullen.

Gelieve de volgende gegevens aan te vinken/te bevestigen: