Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Werken / Werk in Brussel / Welk soort werk zoekt u? / Werken voor de overheid

Werken voor de overheid

De publieke sector omvat alle overheidsdiensten, openbare instellingen en de onderwijssector. Als statutair benoemde ambtenaar hebt u een heel aantal voordelen.
De publieke sector omvat alle overheidsdiensten, openbare instellingen en de onderwijssector. Omdat er in het Brussels Gewest verschillende overheden en officiële instanties gevestigd zijn, is er ook veel werk in deze sector. De openbare sector stelt ongeveer 10 % van de actieve bevolking tewerk.

Contractueel of statutair

U kunt in de openbare sector werken als 'contractueel' of 'statutair' medewerker.

  • Het statuut van een contractuele medewerker is vergelijkbaar met dat van een bediende in de privésector. Ze zijn voor een bepaalde of onbepaalde duur aan hun werkgever gebonden door een arbeidsovereenkomst (contract).
  • De kandidaten die de officiële selectieprocedures (examens) doorlopen, kunnen statutair worden benoemd. Dat betekent dat de relatie met hun werkgever niet geregeld wordt door de bepalingen van een arbeidsovereenkomst, maar door reglementaire bepalingen die zijn opgelegd door de overheid.

De statutaire werknemers worden ‘ambtenaren’ genoemd en genieten een apart sociaal stelsel.

Vind uw weg

De overheidsdiensten regelen zowat alle facetten van de maatschappij. www.belgium.be geeft u een overzicht waar welke overheid voor bevoegd is. Als u voor een overheidsdienst wilt werken, helpen de volgende instanties u op weg.

Op gemeentelijk niveau

Op de websites van de gemeenten van het Brussels Gewest vindt u een overzicht van elke gemeentelijke dienstverlening en eventuele vacatures.

Op gewestelijk niveau

Op gemeenschappelijk niveau

Op federaal niveau

Selor is het selectiebureau voor jobs bij de Federale Overheid en bij de Gewesten en Gemeenschappen en hun instellingen.

Op internationaal niveau

Bevoegde instanties

Selor
WTC III
Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel
Tel.: 0800 505 54 (gratis nummer vanuit België)
E-mail: info@selor.be
Web: www.selor.be