Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Klachtendienst

Met uw feedback kan de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel zijn dienstverlening aan de burgers, instellingen en bedrijven verbeteren.
De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) stelt alles in het werk om zijn dienstverlening aan de burgers, instellingen en bedrijven optimaal te laten verlopen. Maar als u opmerkingen hebt over een van onze diensten, dan vernemen we dat graag. Zo draagt u bij aan de verbetering van onze dienstverlening.

Dank voor uw feedback

U kunt uw klachten over de diensten van de GOB overmaken aan de klachtendienst via de onderstaande contactgegevens. U krijgt een antwoord op uw klacht als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De klacht gaat over de dienstverlening van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en zijn administratie (niet over de wetgeving).
  • De klacht betreft een recent voorval (maximum 6 maanden oud).
  • U was zelf geconfronteerd met de slechte dienstverlening (niet iemand anders) en uw klacht werd nog niet eerder behandeld door de klachtendienst.
  • En natuurlijk moeten wij over uw naam en adres beschikken om u te kunnen antwoorden: vergeet ze dus niet te vermelden.

Ons engagement voor beterschap

Met uw feedback kunnen wij onze diensten constant verbeteren. Binnen de 10 dagen laten wij u weten of uw klacht aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet of dat we nog verdere informatie nodig hebben om uw klacht te kunnen behandelen.

Als uw klacht aan de voorwaarden voldoet, zoeken we met de betrokken diensten naar een oplossing en nemen we de nodige maatregelen zodat het voorval zich niet herhaalt. U krijgt bericht over de ondernomen actie uiterlijk 60 dagen na het indienen van uw klacht.

Contactgegevens