Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Dienst IT-Coördinatie

De Dienst IT-Coördinatie beheert en coördineert de IT-behoeften en -tools voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.
Binnen het Secretariaat-generaal beheert en coördineert de Dienst IT-Coördinatie de IT-behoeften en -tools voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

De Dienst IT-Coördinatie staat in voor de opvolging van het informaticabeleid voorde Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. In dit kader ziet de dienst toe op het goede beheer van de belangen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en rapporteert daarover regelmatig aan de Adjunct-Secretaris-generaal en aan het Directiecomité.

Deze dienst begeleidt ook de Directeurs-generaal bij de analyse en omschrijving van hun informaticabehoeften met het oog op een optimale ontwikkeling van hun eenheden.

De Dienst IT-Coördinatie wordt bijgestaan door plaatselijke informaticacoördinatoren. Elk bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel beschikt over een dergelijke plaatselijke informaticacoördinator, die de entiteit vertegenwoordigt binnen het Voorbereidend Informaticacomité van het Ministerie (VICM). Samen met hen zorgt de Dienst IT-Coördinatie voor een samenhangende visie over informatica binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en ziet hij toe op de naleving van het beleid dat ter zake wordt uitgestippeld door het Directiecomité.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Dienst IT-Coördinatie

Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 21 11
Fax: +32 (0)2 204 15 08
E-mail: itcoordinatie@gob.irisnet.be, info@gob.irisnet.be