Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Easybrussels

Easybrussels

 

Easybrussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Easybrussels heeft als doelstelling de administratieve formaliteiten te verminderen en de procedures te vergemakkelijken voor alle gebruikers van de overheidsdiensten, zowel voor burgers als voor ondernemingen. De administratieve vereenvoudiging maakt het zo mogelijk de efficiëntie en kwaliteit te verbeteren in de relaties tussen de overheidsdiensten en hun gebruikers en in te spelen op de behoeften van de hedendaagse samenleving.

Om deze opdracht te vervullen bundelt en ontwikkelt Easybrussels alle vereenvoudigings- en verbeteringsvoorstellen van de verschillende besturen. De van het agentschap rol bestaat erin de verschillende projecten bij de gewestelijke administratie in te leiden, te groeperen en te begeleiden, zoals bijvoorbeeld het stappen-ABC en het virtuele loket voor de burgers of de Small Business Act en het enig loket voor de ondernemingen.

Om een efficiënt beleid te waarborgen en dit beleid te promoten bij de besturen, neemt het agentschap de leiding van het gewestelijk platform voor administratieve vereenvoudiging op zich. Dit platform coördineert en bundelt de initiatieven en goede praktijken op het vlak van administratieve vereenvoudiging van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel en alle gewestelijke instellingen zoals Actiris, de MIVB, Net Brussel, enz. Via het platform sensibiliseert Easybrussels de besturen en instellingen van openbaar nut voor de passende maatregelen en de aspecten van administratieve vereenvoudiging waarop die besturen en instellingen een substantiële invloed kunnen hebben. Daarbij brengt het agentschap de doelstellingen in herinnering die zijn bepaald in het Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging 2015-2020, dat gebaseerd is op de Europese en federale richtlijnen en de Brusselse ordonnanties. Easybrussels organiseert opleidingen om de besturen te begeleiden bij hun inspanningen om aan die regelgeving te voldoen en biedt de administraties informatiemateriaal aan, zoals bijvoorbeeld de “open data”-brochure.

Het Brussels plan voor administratieve vereenvoudiging 2015-2020 werd tot stand gebracht door Easybrussels, in nauwe samenwerking met verschillende gewestelijke en federale instellingen.

Raadpleeg het tweede rapport dat Easybrussels aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorstelde op 11 mei 2017:

Raadpleeg het eerste verslag van Easybrussels aan de regering.

Raadpleeg de brochures:

Raadpleeg de ordonnantie van 27 oktober 2016 (.pdf) (72,0K) omtrent de ontwikkeling van een opendatabeleid.

Om dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen en de betrokken besturen en instellingen een ruime waaier aan informatie te bieden, organiseert Easybrussels jaarlijks conferenties, zoals bijvoorbeeld het colloquium over digitale inclusie “De Brusselse digitale burger”. Aansluitend op dit evenement heeft Idealic, het federaal onderzoeksproject inzake digitale inclusie, een lijst van 12 aanbevelingen (.pdf) (2,19M) opgesteld.”

Contactgevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Easybrussels
Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 800 30 04
e-mail : easy@gob.brussels