Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Directie Kanselarij

De Directie Kanselarij, Welzijn op het Werk en Secretariaat Vakbondsbetrekkingen is een ondersteunende dienst binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).
De Directie Kanselarij, Welzijn op het Werk en Secretariaat Vakbondsbetrekkingen is een ondersteunende dienst binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De taken van de Directie Kanselarij zijn er hoofdzakelijk op gericht om het personeel vande Gewestelijke Overheidsdienst Brussel te ondersteunen:

  • interne verspreiding van documenten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
  • coördinatie van de ontwerpen van antwoorden op parlementaire vragen die worden opgesteld door de diensten van de GOB
  • coördinatie van het ministerieel beleid inzake welzijn op het werk
  • secretariaat van het Basisoverlegcomité van de GOB
  • beheer van de inkomende en uitgaande briefwisseling van Brussel Gewestelijke Coördinatie
     

Daarnaast is de Directie Kanselarij (onder het voorzitterschap van de Staatssecretaris voor Openbaar Ambt) ook belast met het secretariaat van het Syndicaal Onderhandelingscomité (Sector XV), dat bestaat uit vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties, de kabinetten van het Gewest, de gewestelijke instellingen en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Directie Kanselarij

Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 21 11
E-mail: info@gob.brussels