Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Directie Communicatie

De directie Communicatie is belast met het uitwerken en coördineren van de externe communicatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Ze wil zorgen voor een goede communicatie tussen de verantwoordelijken van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en de personeelsleden en hen informatie van algemeen belang bezorgen.

De directie Communicatie is belast met het uitwerken en coördineren van de externe communicatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Ze wil zorgen voor een goede communicatie tussen de verantwoordelijken van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en de personeelsleden en hen informatie van algemeen belang bezorgen.

De directie Communicatie omschrijft zichzelf als een transversale eenheid die advies en expertise aandraagt en die tegelijkertijd meer traditionele opdrachten zoals grafische vormgeving en de realisatie van stands vervult. Andere doelstellingen houden in dat ze verantwoordelijken van de GOB in staat stelt hun beleid duidelijk te communiceren naar het personeel en het leven te vergemakkelijken van personeelsleden van de GOB door hen informatie van algemeen belang mee te delen.

Ze draagt bij aan het creëren van een gevoel van vereenzelviging met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de GOB.

Om haar opdrachten tot een goed einde te brengen ontwikkelt de directie Communicatie meerdere instrumenten zoals:

  • brochures, presentatieborden, websites, een gewestelijke beeldbank, Facebookpagina's, ...
  • het dagelijkse elektronische persoverzicht over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de personeelsleden van de GOB, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en het Brussels Parlement
  • het intranet
  • het bedrijfsblad Iris Info
  • het nieuwsbulletin Horizon Iris, een nieuwsbrief voor de hiërarchische verantwoordelijken van de GOB

De directie Communicatie:

  • ondersteunt ook de administratieve eenheden van de GOB bij het uitwerken van hun communicatieplannen
  • verzorgt en coördineert de externe communicatie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)
  • biedt logistieke ondersteuning voor de acties ter bevordering van het gewestelijke imago van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

ondersteunt zo nodig de gewestelijke besturen bij hun eigen communicatie.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Directie Communicatie

Kruidtuinlaan 20 in 1035 Brussel
Tel.:  +32 (0)2 204 21 11
e-mail: info@gob.brussels