Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Brussels International

Brussels International van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussels International werd opgericht om binnen het Brussels Gewest een samenhangend buitenlands beleid te ontwikkelen. Binnen het Brussel Gewestelijke Coördinatie coördineert zij de betrekkingen en de vertegenwoordiging van het Gewest in de wereld.

De werkzaamheden van Brussels international zijn onderverdeeld in vier luiken:

  • de uitbouw van een netwerk van relaties met steden en regio's in de wereld, al dan niet via een samenwerkingsakkoord (tot op heden heeft het Brussels Gewest een 25-tal bilaterale samenwerkingsakkoorden afgesloten)
  • de betrekkingen met de internationale netwerken waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lid is: Eurocities, Metropolis en de Vergadering van de Regio's van Europa
  • de betrekkingen met andere internationale organisaties waarin het Brussels Gewest als gefedereerde overheid is vertegenwoordigd: de Raad van Europa, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso), enz.
  • de verwerking van dossiers inzake de toekenning van vergunningen voor de invoer, uitvoer en doorvoer van wapens en goederen voor tweeërlei gebruik, met inachtneming van de ethische voorschriften voorzien in de wetgeving
De Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie maakt integraal deel uit van Brussels international.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie

Brussels International
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 800 37 47
Fax: +32 (0)2 800 38 20
E-mail: brusselsinternational@gob.brussels
Web: www.international.brussels