Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Directie Interne Audit

De opdracht van de Directie Interne Audit bestaat erin de verantwoordelijken binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GODB) te helpen de doelstellingen van de organisatie te bereiken en de werking ervan te verbeteren.
De opdracht van de Directie Interne Audit bestaat erin de verantwoordelijken binnen de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) te helpen de doelstellingen van de organisatie te bereiken en de werking ervan te verbeteren.

De interne audit is een onafhankelijke evaluatieactiviteit binnen de GOB. Aan de hand van opdrachten die sporadisch worden uitgevoerd binnen de verschillende diensten evalueert de Directie Interne Audit de goede werking van de interne controle.

Aan de hand van aanbevelingen wil de Directie Interne Audit de verantwoordelijken helpen de doelstellingen van de organisatie te bereiken en het risicomanagement en de werking van de interne controle te verbeteren.

De opdrachten, die worden geselecteerd op basis van een risicoanalyse, worden uitgevoerd volgens een auditplan, dat wordt goedgekeurd door een auditcomité. Dit comité bestaat uit onafhankelijke experts en vertegenwoordigers van de GOB en van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De Directie Interne Audit kan worden belast met conformiteitsaudits (analyse van de conformiteit en de wettigheid van de werkzaamheden en procedures ten opzichte van de wetgeving, de richtlijnen, de regelgeving, de procedures…), operationele audits (analyse van de werkzaamheden, systemen en controles binnen de organisatie op basis van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid), financiële audits (controle van de jaarrekeningen), specifieke opdrachten en onderzoeken.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Directie Interne Audit

Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 21 11
E-mail: info@gob.brussels