Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke Overheidsdienst Brussel / Brussel Mobiliteit

Brussel Mobiliteit

Brussel Mobiliteit
Brussel Mobiliteit is het bestuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat instaat voor voorzieningen, infrastructuren en vervoer.
Algemene Directie
De Algemene Directie leidt en coördineert de activiteiten van Brussel Mobiliteit en ziet toe op de organisatieontwikkeling.
Directie Taxi's
Binnen Brussel Mobiliteit staat de Directie Taxi's in voor het administratieve beheer en het toezicht van de taxi's en huurvoertuigen met chauffeur in het Brussels Gewest.
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Binnen Brussel Mobiliteit staat de Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen in voor het onderhoud en het beheer van de weginfrastructuur, de voorzieningen en de aanhorigheden om de bruikbaarheid ervan te garanderen.
Directie Beleid
Binnen Brussel Mobiliteit is het de Directie Beleid die de belangrijke strategische opties bepaalt en voorstelt.
Mobiliteitscentrum
Het Mobiliteitscentrum staat in voor het permanent en real-time beheer (24/24 en 7/7) van de verkeersstromen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Directie Administratieve Ondersteuning
Binnen Brussel Mobiliteit verleent de Directie Administratieve Ondersteuning juridische, administratieve, financiële en boekhoudkundige ondersteuning aan de andere directies.
Directie Projecten en Werken inzake Weginrichtingen
De Directie Projecten en Werken inzake Weginrichting in voor het bestuderen en uitvoeren van projecten rond de inrichting en uitrusting van de wegen en de aanhorigheden.
Directie Programmamanagement
De opdracht van de Directie Programmamanagement bestaat erin om de specifieke programma’s, projecten en initiatieven met betrekking tot de bevoegdheden van Brussel Mobiliteit te consolideren in een programmatie, een meerjarenplanning en een jaarlijkse gewestbegroting.
Vind uw gemeente
Mobiel brussel
Directie Regie der Wegen
De gewestwegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden in de winter berijdbaar gehouden door de Regie der Wegen.
Directie Coördinatie Bouwplaatsen
Binnen Brussel Mobiliteit verzorgt de Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen voor rekening van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de coördinatie van de bouwplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.