Les cookies assurent le bon fonctionnement de notre site. En utilisant ce dernier, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus OK
Vous êtes ici : Accueil / Over het Gewest / Gewestelijke Overheidsdienst Brussel / Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Bevoegdheden en organisatie van het Brussel Economie en Werkgelegenheid binnen Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) bevordert de duurzame economische ontwikkeling en de creatie van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De drie voornaamste opdrachten van Brussel Economie en Werkgelegenheid zijn:

 1. De economie ontwikkelen
  Onze rol bestaat erin de duurzame economische ontwikkeling te bevorderen, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van het Brusselse economische weefsel.
   
 2. De werkgelegenheid ondersteunen
  We bieden steun aan de actoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkgelegenheid creëren. We zijn ook belast met het opzetten van een controlebeleid.
   
 3. Begeleiding bieden aan investeerders en exportbedrijven
  We ondersteunen Brusselse bedrijven bij hun lancering op buitenlandse markten en trekken buitenlandse investeerders aan.

Economie

De dienst Economie ondersteunt de economische ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en coördineert de Brusselse economische actoren. De dienst is ook verantwoordelijk voor de bescherming van de consument.

 

De dienst Economie:
 • draagt bij aan het economische beleid (coördinatie van het economische beleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, steun aan de actoren die de KMO's begeleiden, opvolging van de Europese economische dossiers);
 • organiseert de examens voor de toegang tot het beroep en verstrekt advies ter zake;
 • beheert de subsidieaanvragen (directie Steun aan Ondernemingen);
 • controleert de ondernemingen, met name wat betreft het gebruik van de subsidies (directie Economische Inspectie);
 • beheert de vergunningen van de reisagentschappen;
 • ondersteunt de voedingssector (stadslandbouw, biologische wetgeving, ...);
 • voert analyses op voedingsmiddelen uit en verstrekt advies aan kleine ondernemingen die nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen (laboratorium Brucefo).
De dienst Economie telt ongeveer 100 medewerkers.

Werkgelegenheid

De dienst Werkgelegenheid ondersteunt de creatie van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Hij controleert de arbeidsmarkt en zorgt voor de bescherming van de werknemers. Daarnaast bindt de dienst ook de strijd aan met zwartwerk.
 
De dienst Werkgelegenheid:
 • behandelt de aanvragen van arbeidskaarten en beroepskaarten,
 • beheert het systeem van de dienstencheques (vanaf 1 januari 2016),
 • ondersteunt de sociale economie,
 • erkent particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling,
 • kent tegemoetkomingen toe in het kader van het betaald educatief verlof en het Ervaringsfonds,
 • controleert de werkgevers - hoofdzakelijk met betrekking tot de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.
Dankzij deze verschillende opdrachten is de dienst Werkgelegenheid naast Actiris een hoofdspeler op het gebied van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
De dienst bestaat uit ongeveer 100 medewerkers.

Brussel Invest & Export

De Dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen, Brussel Invest & Export genaamd, moet de acties coördineren ter ondersteuning van de Brusselse exporteurs en buitenlandse investeerders aantrekken voor het Gewest.

Buitenlandse handel

De opdracht van Brussel Invest & Export is de promotie en begeleiding van Brusselse exportbedrijven.

Brussel Invest & Export:

 • zorgt voor de persoonlijke begeleiding van Brusselse exporteurs bij hun exportinspanningen, dankzij een netwerk van bijna 90 economische en handelsattachés over de hele wereld, van Shanghai via Berlijn tot Johannesburg. Deze geografische aanpak wordt aangevuld met een sectorale kennis in Brussel ;
 • organiseert individuele ontmoetingen met economische en handelsattachés tijdens 'contact days' in Brussel ;
 • organiseert collectieve acties zoals economische zendingen, contactdagen, uitnodigingen van potentiële kopers... en is aanwezig op internationale beurzen en salons ;
 • verspreidt informatie over de buitenlandse markten ;
 • verspreidt selectief internationale handelsopportuniteiten (aanbestedingen, internationale projecten) ;
 • organiseert opleidingen over internationale handel aan de hand van de programma’s “Brussels Young Exporters” en “Import-Export assistent” ;
 • beheert de databank van Brusselse exportbedrijven op de website www.brussels-exporters.be

Buitenlandse investeringen

Brussel Invest & Export staat ook in voor:

 • de prospectie in het buitenland van investeerders die interesse betonen om zich in Brussel te vestigen
 • de begeleiding van buitenlandse bedrijven via het geven van persoonlijk advies over financiële of fiscale aangelegenheden, alsook een operationele ondersteuning bij de zoektocht naar subsidies, vestigingsplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, enz.
 • aan buitenlandse bedrijven een ingerichte werkruimte in Brussel ter beschikking stellen voor een proefperiode van drie maanden, met een persoonlijke begeleiding: het “Welcome Package”.

U vindt alle informatie op de website van Brussels Invest & Export.

Contactgegevens:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)

Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 800 34 52
Fax: +32 (0)2 800 38 04
E-mail: economie-werkgelegenheid@gob.brussels

Web: www.brussel-economie-werk.brussels

Voor meer informatie kunt u het jaarverslag van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid downloaden.

nota over de toegankelijkheid van binnen te halen documenten