Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Internationaal Brussel / EFRO - Europese hulpmaatregelen / EFRO - Europese hulpmaatregelen

EFRO - Europese hulpmaatregelen

Het Gewest en Europa investeren in uw toekomst!

Het Gewest en Europa investeren in uw toekomst!

 

Ook Europa kan u helpen om een (economisch, milieugebonden en/of sociaal) project voor de Brusselaars op te starten, met de hulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het EFRO

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is de financiële hefboom van de Europese Unie voor haar cohesie- en regionale ontwikkelingsbeleid. De bedoeling van het EFRO is met andere woorden het verminderen van de economische, sociale en territoriale verschillen binnen de 28 lidstaten van de Europese Unie door het meefinancieren van projecten die een intelligente, duurzame en inclusieve groei beogen, zoals bepaald in de "strategie Europa 2020".  Het EFRO-reglement bepaalt "programmeringsperiodes" van zeven jaar om de projecten in de verschillende Europese regio's te realiseren, plus twee of drie jaar om de projecten indien nodig af te werken.

Actualiteiten

Publicatie van het Rapport ex-antebeoordeling-Financiële instrumenten (pdf.)(1.03 MB)
 

Publicatie van de nota over OZB met een aanvaarde factuur
 

Publicatie van de gebruiksaanwijzing IRISBOX
 

Publicatie van het bestek: BGC/EFRO/Communicatie OP 2014-2020 062016
 

Publicatie van het VADEMECUM OP 2014-2020
 

SEMINARIE EFRO van 02/02/2016 - DOWNLOADBARE DOCUMENTEN
 

De MILIEUVERKLARING MET BETREKKING TOT HET OPERATIONELE PROGRAMMA EFRO 2014-2020 VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST verbonden aan het OP 2014-2020 (met inbegrip van de monitoringmaatregelen) staat nu online tot uw beschikking in de rubriek “Programmering 2014-2020”.

Publicatie van de SUBSIDIEBESLUITEN van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die een subsidie toekennen aan de projectbegunstigden van het OP 2014-2020.
 

Publicatie van de SUBSIDIEBESLUITEN van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering die een subsidie toekennen aan de projectbegunstigden van het project "Hippodrome renaissance - een groene stadsruimte voor iedereen", van het project "Espace Marco Polo" en van het project "Beer Palace", en van de projecten Manufakture, Caserne, Mediapark en Lagum.
 

Publicatie van de «samenvatting voor de burgers».

De Cel EFRO binnen de GOB

In 2007 vertrouwde de regering het beheer en de coördinatie van dit Europees fonds toe aan een gloednieuwe cel die zorgt voor de uitvoering en de opvolging van de operationele programma's.  De Cel EFRO, die onder het toezicht valt van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vervult een rol van facilitator en interface tussen de Europese instellingen en de gewestelijke en lokale actoren. Ze doet een beroep op de expertise van de andere diensten van de gewestelijke administratie, gewestelijke partners, begunstigden van de fondsen, ambtsgenoten bij de andere Belgische gewesten en Europese regio's.

De Cel EFRO verzorgt de coördinatie en de opvolging van de operationele EFRO-programma's:

Programmering 2007-2013: meer info

 • Voorstelling
 • Regelgevend kader
 • Strategie: Operationeel programma 2007-2013
 • Goedgekeurde projecten 2007-2013
 • Projectdragers

Programmering 2014-2020: meer info

 • Voorstelling
 • Regelgevend kader
 • Strategie: Operationeel programma 2014-2020
 • Geselecteerde projecten 2014-2020
 • Projectdragers

De Cel EFRO  begeleidt bovendien de Brusselse operatoren die in onderstaande programma’s geïnteresseerd zijn:

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Gewestelijke Coördinatie
Cel EFRO

Coördinatie: Evi CORNELIS
Communicatie: Geneviève PLANCHARD
Vooruitgangstraat 80 te 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 204 17 61
Fax: +32 (0) 2204 15 47
e-mail : efro@gob.brussels

Meer info

 • Het kabinet van de Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
  Rudi VERVOORT
  Website: rudivervoort.be
 • Voor informatie over het EFRO kunt u terecht op de portaalsite van de Europese instellingen: www.europa.eu.