Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)

Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)

Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) is de instelling van openbaar nut die, binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wil uitgroeien tot de technologisch neutrale, competitieve, betrouwbare en hoogkwalitatieve partner van elk overheidsinstelling die, op proactieve wijze, vernieuwende en samenhangende ICT-technologieën wenst in te voeren, met de bedoeling om enerzijds de eigen werking efficiënter te maken, en anderzijds te zorgen voor gebruikervriendelijke diensten voor Brusselaars, ondernemingen en bezoekers.

Brussel: digitale hoofdstad

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering wil van Brussel een volwaardige Smart City maken, een aantrekkelijk en inclusief Gewest, waar nieuwe technologieën de weg effenen naar duurzame economische groei in combinatie met een slim beheer van resources, en op die manier bijdragen tot een beter leven voor eenieder

Als Smart City-pionier is het CIBG dé grote drijvende kracht om die gewestelijke ambitie waar te maken, en bouwt daarbij op zijn rode draad – bundeling  (1) – die op vier assen uitgerold wordt..

Positionering van het CIBG

Enkele toepassingen, projecten en diensten die door het CIBG werden verwezenlijkt:

Wettelijke basis:

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest werd opgericht door de wet van 21 augustus 1987 tot wijziging van de wet houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van gemeenten en houdende bepalingen met betrekking tot het Brussels Gewest. Deze oorspronkelijke wet is gewijzigd door de Ordonnantie van 20 mei 1999 houdende de reorganisatie van het CIBG, en de Ordonnantie van 29 maart 2001 (officieuze coördinatie van de wetten en de organieke ordonnantie van het CIBG).

Contactgegevens:

Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)
Kunstlaan 21, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 282 47 70
E-mail: communicatie@cibg.brussels
Website: cibg.brussels - smartcity.brussels


(1) Bundeling: het gedeelde beheer van de middelen om de duurzaamheid, efficiëntie en innovatie te versterken, ten gunste van iedereen.