Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / BRUGEL

BRUGEL

De Brusselse regulator voor energie [BRUGEL – Brussel Gas Elektriciteit]

BRUGEL is bekleed met een opdracht tot verlening van advies aan de overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds en met een algemene opdracht van toezicht op en controle van de toepassing van de hiermee verband houdende ordonnanties en besluiten anderzijds. Voor een volledige lijst van de opdrachten van de regulator verwijzen we naar de 'elektriciteitsordonnantie'.

BRUGEL heeft ook op strategische wijze zijn engagementen bepaald voor een efficiënte marktwerking, een intelligent net en een waakzame bescherming van de verbruiker.

BRUGEL bestaat uit twee entiteiten:

  • een raad van bestuur, die bestaat uit een voorzitter en vier bestuurders, benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor een mandaat van 5 jaar (eenmaal hernieuwbaar). Twee commissarissen, aangewezen door de Brusselse Regering, nemen als waarnemers zonder stemrecht deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. 
  • een team van ongeveer twintig adviseurs en assistenten..

Diensten voor de Brusselse consument:

  • Beheer van de groenestroomcertificaten en de garanties van oorsprong
  • Toekenning van het statuut van beschermde afnemer
  • Indienen van klachten over de Brusselse energiemarkt bij de Geschillendienst van BRUGEL

BRUGEL biedt ook de volgende tools:

  • Met BRUSIM kunt u de aanbiedingen van de energieleveranciers vergelijken en veranderen van leverancier.
  • Met Greencheck kunt u het groene gedeelte van uw elektriciteitslevering controleren.

Contactgegevens:

BRUGEL
Kunstlaan 46/14, 1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 563 02 00
Gratis nummer: 0800 97 198
Website: www.brugel.be