Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Over het Gewest / De Gewestregering / Céline Fremault

Céline Fremault

Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel

Bevoegdheden

  • Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie
  • Minister, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Gezin, Personen met een Handicap, Sociale Actie en Internationale Betrekkingen
  • Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezin en Kinderbijslag, Personen met een Handicap, Sociale Actie en Armoedebestrijding

Lid van cdH

Contactgegevens

Kapitein Crespelstraat 35, 1050 Brussel
Tel.: +32 (0)2 5087911
Fax: +32 (0)2 514 48 60
E-mail: info.fremault@gov.brussels
Web: celinefremault.be (FR)
Facebook: www.facebook.com/celinefremault
Twitter: twitter.com/celinefremault
 

Samenstelling van het Kabinet

Stéphane NICOLAS Kabinetsdirecteur
François TOLLET

Kanselarij

Juliette FONTAINE Adjunct van de Kabinetsdirecteur
Christelle KAMANGO Secretariaat van de Minister
Dominique HONHON (*) Secretariaat van de Minister

Huisvesting

Anne-Stéphanie RENSON Celhoofd
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) - Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO)
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), Woningfonds, Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM), Alliantie Wonen
Lionel de BRIEY Huurtoelagen, Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO), Herhuisvestingstoelagen, CLTB, Sociale Verhuurkantoren (SVK)
Nathalie ZOCASTELLO (**) Huurovereenkomst, Huisvestingscode, Leegstaande en onleefbare Woningen, Diversiteit in Huisvesting, Transit- en Noodwoning, WoonInformatieCentrum (WIC)
Naïma GHANMI (**) Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM), Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM), Renovatie sociale Woningen
Marcel NGUIDJOE (**) Vereniging voor Integratie via Huisvesting, Project voor sociale Cohesie (PSC), Subsidies en Dotaties
Philippe BOLAND (**) Strategische Gebieden, Stadsvernieuwing, Beliris (zie ook Algemeen Beleid)
Fatima EL HACHMIOUI Secretariaat

Leefmilieu

Jean-Bernard CUVELIER (**) Celhoofd
Lawaai, GSM-Golven, EPB (Energie)
Florence DE BROUWER Energiemarkt, Energiepremies, REV (Rationeel Energieverbruik), Hernieuwbare Energieën
Youssouf BADY Energiemarkt, Energiepremies, REG (Rationeel Energiegebruik), Hernieuwbare Energiebronnen
Livia SPEZZANI Afval, Kringloopeconomie
Jolien DE TROCH (*) (**) Landbouw, Duurzame Voeding, Milieu-Educatie, Belgische, Europese en internationale Milieudossiers
Stéphane VAN WIJNSBERGHE (**) Biodiversiteit, Groene Ruimten, Natuur, Bodems
Julien GUILLAUME (**) Klimaat en Luchtkwaliteit
Eric MANNES (**) Water, Blauw Netwerk
Nour KOUMI Administratieve Ondersteuning, Lokale Projectoproepen "Duurzame Stad"
Virginie ROLIN Milieugeschillen

Algemeen Beleid

Martin DE DREE (**) Celhoofd
Coördinatie, Begroting, Fiscaliteit, Netheid
Nathalie BAVASTRO (**) Begroting, Fiscaliteit (buiten Verkeersfiscaliteit), Wetenschappelijk Onderzoek, Informatica - CIBG
Renaud PRIOUX (**)

Mobiliteit - Transport, Verkeersveiligheid, Metro, Verkeersfiscaliteit

Philippe BOLAND (**) Patrimonium, Gewestelijke Eigendommen, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening (met Bernard DUBOIS), Beliris, Haven van Brussel
(zie ook Huisvesting)
Bernard DUBOIS  (**) Werkgelegenheid, Handel, Veiligheid, Wapens, DBDMH, Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening (met Philippe BOLAND)
Culten, Dierenwelzijn, Buitenlandse Handel, Ontwikkelingssamenwerking, Economie, Tewerkstelling, Handel, FEDER Fonds
Mathieu BOURGEOIS  (*) Economie, EFRO, Erediensten, Aanslagen - Radicalisering, Dierenwelzijn, Buitenlandse Handel, Internationale Betrekkingen, Ontwikkelingssamenwerking
Sandrine CNAPELINCKX (**) Diversiteit, Gelijke Kansen
Muriel KOCH Plaatselijke Besturen, Openbaar Ambt
Benoît GOSSELIN (*) Sport, Imago van Brussel, Subsidies

Communicatie

Adel LASSOULI (*) Celhoofd
Katherine JACOBS Persattaché
Morgane DELFOSSE (*) Ontwerp
Claudia NIBELLE Webdesign en sociale media

Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

Laurent HACKEN Adjunct-Kabinetsdirecteur
Celhoofd
Toerisme (Gewest)
Etienne COPPIETERS (**) Personen met een Handicap, Schoolvervoer
Handicapreferent
Gaëlle VALCKE (**) Personen met een Handicap, Onderwijs
Laura WAUTERS Maatschappelijk Welzijn: Gezinnen, Ouderen
Algemeen Beleid: Sociale Cohesie, Kinderdagverblijven
Martin DE DREE (**) Sociale Actie: Nieuwkomers, Bicommunautaire Kinderdagverblijven
Philippe HENRY de GENERET (**) OCMW, Openbaar Ambt (GGC), IRIS-Ziekenhuizen, Rusthuizen - Staatshervorming, Gezondheid (COCOF en GGC)
Anne-Michèle WAUTHIER (*) Kinderbijslag
Alex ELSIER (*) OCMW
Julien MILQUET Cultuur, Beroepsopleiding, Armoede en Daklozen, Internationale Betrekkingen
Rocco VITALI Justitieel Welzijnswerk, Armoede, Daklozen
Elodie VANDENBROUCKE (**) 6de staatshervorming (GGC)
Laurence VANMECHELEN Secretariaat

Persoonlijk Secretariaat

Cécile ROBA Celhoofd
Bernadette BEECKMANS (*) Public Relations
Sylvie MBOMBO Sociale cel / Contactpersoon burgers en vzw's
Fatima MOUSSAOUI (*) Sociale cel / Contactpersoon burgers en vzw's

Kabinetssecretariaat

Brigitte DELALUNE (**) Kabinetssecretaris
Carine LOMBA (*) Human Resources
André TOUSSAINT (*) Informaticus
Bernard DE WREEDE (**) Aanbrenger
Helmut VAN POELVOORDE Vertaler
Wouter VAN DEN BOSSCHE (*) Vertaler
Patricia SMAL Telefonist
Rebecca GERRITS (*) Telefonist
Pierre de LANTSHEERE Telefonist
Maria MARQUES Onderhoud
Sabira KOVACEVIC Onderhoud
Yasir QORCHI Chauffeur
Mustapha ABDELLAOUI Chauffeur

(*) haltijdse medewerker
(**) gedetacheerd uit een adminstratie

Melding van de mandaten van de raadgevers van het kabinet Fremault (.xls) (29,00K)

Informatie medegedeeld door het Kabinet op 10/07/2018