Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK

Disclaimer

Disclaimer
Inzameling van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Verantwoordelijke voor de verwerking

Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, vertegenwoordigd door dhr. Hervé Feuillien, Directeur-Generaal en dhr. Robert Herzeele, Adjunct Directeur-Generaal, Kunstlaan 21 te 1000 Brussel, België, tel. +32 (0)2 282 47 70.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Het enige doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is u op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Verplicht karakter van sommige informatie

De informatie die met een sterretje op het formulier aangeduid staat, is verplichte informatie die wij hoe dan ook nodig hebben om u de gevraagde dienst te kunnen leveren.

Recht op toegang en op verbetering van uw persoonsgegevens

Indien u toegang wenst tot de gegevens over uw persoon, deze wil laten schrappen of onjuiste gegevens wil laten verbeteren, vragen wij u daartoe een gedateerde en getekende aanvraag in te dienen bij de verantwoordelijken van de gegevensverwerking:
Dhr. Hervé Feuillien, Directeur-Generaal en dhr. Robert Herzeele, Adjunct Directeur-Generaal, Kunstlaan 21 te 1000 Brussel, België, tel. +32 (0)2 282 47 70.
De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van de eiser is bevoegd om kennis te nemen van de betwistingen betreffende de hierboven bedoelde aanvragen. Indien de eiser geen woonplaats in België heeft, is de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel bevoegd.Bestemming van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor de verantwoordelijke van de verwerking. In geen geval zullen zij overgemaakt worden aan een derde of aan een Staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie.

Beveiliging

De beveiliging en de authentificatie van de site alsook de integriteit en de vertrouwelijkheid van de bezorgde gegevens, worden met onderstaande middelen gewaarborgd :

  • Toegang tot de database beperkt tot een klein aantal natuurlijke personen, die daartoe vanwege de verantwoordelijke van de verwerking bijzonder mandaat gekregen hebben;
  • Authentificatie van de personen die toegang hebben tot de database door het gebruik van zijn gebruikersnaam en zijn wachtwoord.